วิธีเล่นเกม

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาจุดประสงค์ และวิธีการ
เล่นเกมทั้งหมดของกิจกรรมไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาวิธีการเล่นเกมย่อย จำเป็นหรือเปล่า

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาวิธีการเล่นเกมย่อย บัญชีแก้มลิง พิชิตออม

สำหรับคุณครู หรือนักเรียน ใช้ศึกษาวิธีการเล่น
บอร์ดเกม ไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม