top of page
pmd47 Light.png

มาเรียนรู้ เพิ่มทักษะ รับอนาคต เพิ่มโอกาสสายอาชีพ

PMD Main OO 2.jpg

ทุกๆคน ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อโอกาสในหน้าที่การงาน โอกาสทางธุรกิจ ในโลกดิจิทัล และ นิวนอร์มอล

เหมาะสำหรับ

เรียนรู้ 26 ทักษะ 

Anchor 1
 • การเรียนรู้ (Learning Agility)

 • ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  (Change Management)

 • การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

 • การเข้าถึงความรู้สึกลูกค้า (Customer Empathy)

 • การตั้งคำถาม (Questioning)

 • รู้รอบเรื่องธุรกิจ (Business Acumen)

 • การออกแบบธุรกิจแพลทฟอร์ม (Platform Business Design)

 • การพลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)

 • การพลิกโฉมองค์กรด้วยดิจิทัล (Organizational Transformation)

 • การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Managemenะ)

 • การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)

 • พฤติกรรมศาสตร์​ (Behavioral Science)

 • จิตวิทยาการสร้างความผูกพันลูกค้า (Gamification)

 • การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า (UX Design)

 • การจัดการแบบลีน (Lean Management)

 • อไจล์ (Agile)

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics)

 • การตลาดเชิงความรู้สึก (Emotional Marketing)

 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

 • การประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

 • โค้ดดิ้ง (Coding)

 • ความรู้การจัดการทางการเงิน (Financial Literacy)

 • การเล่าเรื่อง (Story Telling)

 • ทางลัดความเดิบโตทางธุรกิจ (Growth Hacking)

 • การบริหารธุรกิจ SME  (SME Management)

Career Level.jpg

เก็บเวล สร้างโอกาส

ระดับ 1: ความรู้พ์้นฐาน มีความรู้พื้นฐาน สามารถวางแผนสายอาชีพได้

ระดับ 2: ทักษะพื้นฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันได้

ระดับ 3: ทักษะระดับกลาง สามารถสมัครงานในตำแหน่งระดับต้น 

ระดับ 4: ทักษะระดับสูง สามารถสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้าทีม

Party Kids.jpg

เข้าตี้ สร้างทีม ประลองทักษะ

การเรียนรู้ จะผ่านระบบออนไลน์ แต่จะมีการให้ทุกคนเข้าร่วม Community หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้าง (ตี้) การเรียนรู้ ตี้ละ 3-6 คน และมารวมตี้เพื่อเป็น Guild (100 คน) ต่อไปได้ 

Real Practices.jpg

ในทักษะสำคัญ หรือถ้ามีผู้เข้าร่วมมากพอ จะมีงานมาให้ฝึกทำจริง พร้อมใบรับรองเพื่อนำไปประกอบสมัครงานกับบริษัทชั้นนำได้จริงๆ

ฝึกจริง เจ็บจริง ได้โอกาสจริง

Dynamics.jpg

โปรแกรมปรับใหม่ตลอดเวลา

ในทุกคอร์สจะมีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์
ผู้เรียน และโอกาสที่มีในตลาดแรงงาน

7 โมดูล ตั้งแต่ รู้จักตัวเอง ถึง วิธีการสร้างการเติบโต 10X

โมดูลที่ 1 Discover me

ค้นหาตัวเอง ว่าเหมาะกับ งานแบบไหนในอนาคต

Discover Self.jpg

Module  1: Discover Me

 • Discover your passion

 • Discover your strengths

 • Discover your opportunities

 • Discover your learning potential

โมดูลที่ 2
Dare to dream

กล้าที่จะฝัน ตั้งเป้า และเดินไปยังจุดหมาย พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น 10x

Dare to Dream.jpg

Module 2: Dare to dream

 • MTP and Moonshots

 • OKRs

 • 10X Learning

โมดูลที่ 3
The foundation & The new Arena

รวมพื้นฐานควรรู้รับยุค ดิจิทัล และ New Normal (พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล, การเป็นผู้นำทีมแบบใหม่ และ ทักษะคิด และทำงานร่วมกัน)

Module 2 The Foundation.jpg

 

Module 3: The Foundation & The New Arena

 • Digital/Organizational Transformation

 • Platform Business Strategy and Model

 • Leading team across the new normal turbulence

 • The new/next normal leadership

 • 10 things leaders must do

 • Leading change

 • Leading and embracing innovative culture

 • Deep Soft Skill

 • Understand Self & Team

 • Point Of You

 • Critical Thinking

 • Art of Communication

โมดูลที่ 4
Human centered everything

ทักษะการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าดีๆ ให้ลูกค้า

Human Centered Design.jpg

Module 4: Human Centered Everything

 • Customer Centric Innovation – Job to be done

 • UX/UI and the customer journey

 • Behavioral Design & Gamification

 • Emotional Marketing

โมดูลที่ 5
Demystify data

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และธุรกิจ รวมไปถึง Digital Marketing (การทำการตลาดด้วยข้อมูล)

Data .jpg

Module 5: Demystify Data

 • Basic Data Analytic for business 

 • The Data Story – Telling story with data

 • The Digital Marketing Story – What digital marketing really is

โมดูลที่ 6
Lean on me & Agile at heart

เรียนรู้วิถีการทำงานแบบใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว และ พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

Agile 2.jpg

 

Module 6: LEAN on ME & Agile at Heart

 • Digital Labor 

 • Get to know Digital LEAN and how to maximize values and minimize waste

 • The heart of Agile

 • The Agile – What?

 • The Agile – How: Do & Don’t

 • The new role, The new ways – Product Manager, SCRUM Master and more…

ในทุกคอร์สจะมีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์
ผู้เรียน และโอกาสที่มีในตลาดแรงงาน

โมดูลที่ 7

Bring it all together - The growth hacking

Career Future 

นำทุกเรื่องมาใช้ในการสร้างการเติบโต แบบก้าวกระโดด พร้อมแนะนำสายอาชีพดีๆ สำหรับอนาคต

Hacking.jpg

Module 7: Bring it all together – The Growth Hacking

Personalized.jpg

เรียนรู้ในแบบของตัวเอง ด้วย Why, What และ How

สำหรับผู้ที่ใหม่กับทักษะนั้นๆ สามารถเริ่มจากความรู้พื้นฐาน Why กับ What ได้ก่อน 

สำหรับผู้ที่มีความรู้แล้ว อยากพัฒนาทักษะสามารถไปที่  How ได้เลยซึ่งจะเป็นวิธีการนำไปใช้ พร้อมคู่มือ และ Template เพื่อไปใช้ต่อยอดปฏิบัติได้

Reverse Mentoring.jpg

พี่สอนน้อง, น้องสอนพี่

ทุกท่านจะได้เรียนรู้จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ และขณะเดียวกันจะมีน้องๆ มาเล่าให้พี่ๆ ฟังถึงวิถีการทำงานของพวกเขาเป็นอย่างไร 

Anchor 2
Deep Dive.jpg

สนใจจริงจัง ต่อด้วย Special Tracks

Track 1: Data Analytics for UpSkilling (DEPA, AIT)

Track 2: Coding the future (สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย)

Track 3: Business Management (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)

Track 4: People and Organization (PMAT)

Track 5: Customer Innovation

Track 6: Professional Development & Financial Literacy (SCB Academy)

Track 7: Digital Governance, Risk and Compliance 

Digital Community.jpg

จบโปรแกรม แต่การเรียนรู้ไม่จบ ด้วยคอมมิวนิตี้ การเรียนรู้

เรียนรู้จากเพื่อนๆ กลุ่มออนไลน์

ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้

พบปะ เพื่อนๆ ขยาย Network สายอาชีพ

เพิ่มโอกาสในงานผ่าน Job Matching

bottom of page