• พลเมืองดี(จิทัล)

ทำไมผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่มักล้มเหลว

คุณเคน นครินทร์ จาก The Secret Sauce Podcast ได้ สรุป 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริหารมือใหม่ส่วนใหญ่มักล้มเหลว อ้างอิงจากหนังสือ The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will Follow You โดย John C. Maxwell และ HBR’s 10 Must Reads on Managing Peopleขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก The Secret Sauce Podcast

ข้อมูล: The Secret Sauce Podcast

วันที่ 12 มกราคม 2564

31 views0 comments

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo