ฟังก์ชัน MAX , MIN สำหรับ Microsoft Excel ค่าหาสูงสุด-ต่ำสุด

สำหรับคนที่กำลังศึกษา Microsoft Excel ในการทำ Report ต่างๆให้ลูกค้า หรือสรุปยอดต่างๆให้กับทางนาย และมีเรื่องของตัวเลขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งกับการหาค่า Max หรือ ค่า Min หรือที่เราเรียกว่าหาค่ามากที่สุดหรือหาค่าต่ำที่สุดในการใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel


การใช้ฟังก์ชั่น MAX , MIN หาค่าสูงสุด – ต่ำสุด ของช่วงที่เราต้องการของ Microsoft Excel


ดูจากตัวอย่างในการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของช่วงค่าตัวเลขที่เราต้องการในของคอลั่มหรือแถวนั้นๆ


สูตรของฟังก์ชั่น MAX


=MAX(NumberX:NumberY)


ก็จะได้ดังนี้ =MAX(DI52:DO55)  ค่าผมก็จะได้เป็น 3.01 เพราะค่า 3.01 เป็นค่าตัวเลขที่สูงที่สุดในแถวที่ 58 ของคอลั่มตามสูตร


สูตรของฟังก์ชั่น MIN


=MIN(NumberX:NumberY)


ก็จะได้ดังนี้ =MAX(DI52:DO55)  ค่าผมก็จะได้เป็น 2.14 เพราะค่า 2.14 เป็นค่าตัวเลขที่ต่ำที่สุดในแถวที่ 58 ของคอลั่มตามสูตร


โดยให้เพื่อนๆทำการพิมพ์สูตรลงไปใน Cell ของ Microsoft Excel เพื่อทำการดึงค่าตามที่เราต้องการ



โดยการใช้สูตร MAX , MIN นั้น เราสามารถทำการเลือกช่วงของคอลั่มหรือแถวเพื่อหาค่าต่ำสุดหรือสูงสุดได้อย่างง่ายดาย เพราะลองคิดดู ถ้าเรามีคอลั่มเยอะๆแถวเยอะๆเราก็คงไม่มาลงไล่หาค่าตัวเลขกันหรอกจริงไหมเพื่อนๆ


ดูเรื่องราวต้นฉบับ >

285 views

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • blockdit
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • CareThaiBiz Logo