• พลเมืองดี(จิทัล)

รับมือกับ COVID-19 : Do what you can and Let go of what you can't

การสำรวจสภาวะของเราที่มีต่อสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งทำความเข้าใจกับปฏิกริยาตอบสนอง 5 แบบ ก่อนที่จะมาวางแผนชีวิตของเราว่าควรจะทำอะไรในช่วงนี้เพื่อให้เราผ่านวิกฤติไปได้และมีความพร้อมด้วยกับสภาวะหลัง COVID จบลง
ขอบคุณ เนื้อหา ดี ๆ จาก MAX Potentials

ข้อมูล: MAX Potentials Podcast

วันที่ 6 เมษายน 2563

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo