top of page

วิธีซ่อนบทความแนะนำ ในหน้าแรกของ Chrome บน iOS และ Android

Updated: Jun 2, 2020

วิธีซ่อนบทความแนะนำ ในหน้าแรกของ Chrome ซึ่งบางครั้งเป็นบทความที่อาจไม่ตรงความชอบของเรา และหากปรากฎหัวข้อที่แปลกๆไม่เหมาะสมๆจากที่เราท่องเว็บนั้นบ่อยๆนั้น ก็อาจทำให้เกิดเข้าใจผิดได้ เลยบทความนี้จะนำเสนอวิธีการซ่อนบทความแนะนำที่ปรากฎบนหน้า Chrome กัน ซึ่งจะปรากฎบนแอป Chrome บนเวอร์ชั่นมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้น


Comments


bottom of page