• พลเมืองดี(จิทัล)

สื่อสารอย่างไรให้ Empathy ในสภาวะวิกฤต

จากบทวิจัยของ Bain & Company ชื่อ "Tracking the Global Impact of the Coronavirus Outbreak และ

Coronavirus: How to Be the Leader Your People Need Right Now" ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมุมมองแห่งการเป็นผู้นำเพื่อสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจในสภาวะวิกฤต โดยคุณเคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ขอบคุณ เนื้อหา ดี ๆ จาก The Standard Podcast


ข้อมูล: The Standard Podcast

วันที่ 19 มีนาคม 2563

33 views0 comments

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo