• พลเมืองดี(จิทัล)

เตรียมทีมให้รุ่ง.. ในโลกหลัง Covid

Updated: May 28, 2020

Forbes ได้แนะนำ 8 ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมให้สามารถรับมือหลังสถานการณ์ COVID-19


©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo