• พลเมืองดี(จิทัล)

เตรียมทีมให้รุ่ง.. ในโลกหลัง Covid

Updated: May 28, 2020

Forbes ได้แนะนำ 8 ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมให้สามารถรับมือหลังสถานการณ์ COVID-19


50 views0 comments