• พลเมืองดี(จิทัล)

โค้ชทีมยังไงในช่วง New Normal

Updated: Aug 24, 2020

เมื่อต้องเตรียมตัวกลับไปทำงาน ความเครียดหรือความกังวลอาจจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ผู้นำมีบทบาทในการโค้ชน้องๆ ทั้งในเรื่องงานและการใช้ชีวิต


©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo