8 อาชีพเสี่ยง และ อาชีพรวย 2019

Updated: Mar 22



อาชีพเสี่ยง (ถ้าไม่ปรับ)




อาชีพที่ 1 คนขับแท๊กซี่



อาชีพที่ 2 ผู้สื่อข่าว นักข่าวหนังสือพิมพ์




อาชีพที่ 3 พนักงานธนาคาร



อาชีพที่ 4 ผู้ประกาศข่าว พิธีกร



อาชีพที่ 5 นักจัดรายการวิทยุ


อาชีพที่ 7 ร้านขายโทรศัพท์มือถือ



อาชีพที่ 8 นักออกแบบโลโก้



อาชีพรวย



อาชีพที่ 1 อาชีพสายสุขภาพ


อาชีพที่ 2 นักวิเคราะห์ข้อมูล




อาชีพที่ 3 วิศวะ คอมพิวเตอร์



อาชีพที่ 4 สัตว์แพทย์



อาชีพที่ 5 วิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อม



อาชีพที่ 6 นักจิตวิทยาบำบัด



อาชีพที่ 7 ผู้ประกอบการ SME




อาชีพที่ 8 นักการเงิน




©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo