top of page

8 อาชีพเสี่ยง และ อาชีพรวย 2019

Updated: Mar 22, 2020อาชีพเสี่ยง (ถ้าไม่ปรับ)
อาชีพที่ 1 คนขับแท๊กซี่อาชีพที่ 2 ผู้สื่อข่าว นักข่าวหนังสือพิมพ์
อาชีพที่ 3 พนักงานธนาคารอาชีพที่ 4 ผู้ประกาศข่าว พิธีกรอาชีพที่ 5 นักจัดรายการวิทยุ


อาชีพที่ 7 ร้านขายโทรศัพท์มือถืออาชีพที่ 8 นักออกแบบโลโก้อาชีพรวยอาชีพที่ 1 อาชีพสายสุขภาพ


อาชีพที่ 2 นักวิเคราะห์ข้อมูล
อาชีพที่ 3 วิศวะ คอมพิวเตอร์อาชีพที่ 4 สัตว์แพทย์อาชีพที่ 5 วิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อมอาชีพที่ 6 นักจิตวิทยาบำบัดอาชีพที่ 7 ผู้ประกอบการ SME
อาชีพที่ 8 นักการเงิน
1,433 views0 comments

Comments


bottom of page