top of page

สรุปข่าวเด่น 10 วินาที (NanoNews)

Updated: Jan 12, 2019ธนาคารโลกปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจโลก โตไม่ถึง 3% ส่อซึมลึก


Jeff Bezos ซีอีโอ หย่ากับภรรยาของเขาที่คบมากว่า 25 ปี


ซีอีโอ Apple ได้รับการขึ้นเงินเดือน 22% พร้อม เทียบเท่ากับได้เงิน 500 ล้านบาท และ โบนัสอีก 30 ล้านบาทต่อปี


บริษัท Softbank เปลี่ยนใจถอนเงินลงทุน 1,600 ล้านเหรียญ ประมาณ 5 แสนล้านบาท ออกจาก WEWORK บริษัท StartUpให้เช่า Co-Working Space


อดีตแชร์แมน และซีอีโอ บริษัทรถ นิสสัน Calos Ghosn ได้รับโอกาส 10 นาทีที่จะได้ขึ้นให้การในศาสที่ญี่ปุ่น แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้คดีดีขึ้น ยังต้องอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจอยู่


พาสปอร์ตญี่ปุ่น ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า 190 ประเทศ รองมาเป็น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ 189 ประเทศเท่ากัน

458 views0 comments

Comments


bottom of page