5 ขั้นตอน สร้างธุรกิจให้รอด ให้รุ่งยุคนิวนอร์มอล How to survive and thrive the New Normal

เทคนิคดีๆ จากคุณ อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer จากงาน Techsauce Summit วันนี้ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด
เป็นอีก Session ที่ดีมากๆ จากงาน Techsauce ที่ให้ทั้งมุมมอง และเครื่องมือ พร้อมขั้นตอนง่ายที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย


คุณอภิรัตน์กล่าวว่า ให้เราเริ่มจากมุมของคน คือลูกค้า และพนักงาน โดยประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน และลูกค้าจะสิ่งสำคัญมากๆ ธุรกิจจะรุ่ง หรือ ร่วงก็อยู่ที่สิ่งนี้


โดยเราต้องดู 3 สิ่งหลักๆ คือ
  1. Sentiment ดูว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไร เช่น กังวล คาดหวัง หรือ ติดปัญหาอะไรอยู่ และเน้นที่คุณค่าหลัก เช่น ความปลอดภัย สุขภาพ ก่อนจะไปเน้นเรื่องความสะดวกสบาย ความหรูหรา

  2. Preference ดูว่า จากความรู้สึกต่างๆ ในส่วนของความชอบส่วนตัวจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น ชอบสิ่งจำเป็น VS ชอบสิ่งหรูหรา, ชอบแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์, ชอบแบบระบบไร้สัมผัส (Contactless) หรือเน้นสุขภาพมาก่อน

  3. Context ดูว่า ประเด็นที่จะเน้นจะไปดูส่วนไหน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, หรือ สังคม


ที่สำคัญคือส่วนที่เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต เช่นปัจจัยสี่ จะมาก่อนทุกเรื่อง


ประเด็นถัดมาคือ คำว่า นิว นอร์มอล (New Normal) ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะเป็น นิว นอร์มอลหมด โดยสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าอะไรจะอยู่ อะไรจะไป ก็คือ
  1. Values คุณค่าที่จะได้รับ เช่น การทำงานที่บ้าน เราได้ความยืดหยุ่น องค์กรประหยัดค่าใช่จ่าย พนักงานได้เวลาเพิ่ม ทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. Frictions อุปสรรคต่างๆ เช่น การทำงานที่บ้าน ทำให้ไม่สามารถพูดคุยแบบเจอหน้ากันได้ หรือการจัดพื้นที่ที่บ้านโดยถ้าโดยรวมแล้ว Values มากกว่า Frictions สิ่งนั้นก็จะอยู่ต่อใน นิว นอร์มัล


มาถึงไฮไลท์ของ Session คือ 5 ขั้นตอนที่จะทำให้ทุกคน หรือธุรกิจอยู่รอดได้ในยุคนิว นอร์มัล ก็คือ


  1. หาดูว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดเป็นนิว นอร์มัล โดยให้ใช้สัดส่วน นิวนอร์มัล (New Normal Ratio) หน้า 13 โดยให้เอา Values ที่มีทั้งหมดมาเป็นตัวตั้ง และหารด้วย อุปสรรคต่างๆ โดยถ้าผลเป็นบวก ก็จะเป็นตัวบอกว่าสิ่งนี้น่าจะอยู่ต่อ