top of page

มีเวลาไม่เยอะ ขอเน้นๆ สั้นๆ.. 

 • 3D Club คือกิจกรรมเพื่อสร้าง Adoption เรื่องการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อต่อยอดหลังจากเรียนและฝึกฝนผ่านโปรแกรม SCB mini-Data Hackathon 

 • 3D CLub มี 3 กิจกรรมหลักๆดังนี้

 • 3D CLub มีแจกคะแนน ท่านจะได้คะแนนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะสมและนำไปแลกของรางวัลตอนสิ้นปี ดูรายละเอียดการรับคะแนนได้ ที่นี่​

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

3D Club

พลเมือง[D]IGITAL  [D]ata  [D]riven Club

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาเข้าร่วมโปรแกม SCB mini-Data Hackathon ของเรา และสนใจเข้าร่วมใน 3D Club (พลเมืองD Data Driven Club) ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่เราอยากสร้าง Adoption ด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ให้เกิด Business Impact สูงสุด ทางทีมงาน จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆใน 3d club เพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆทุกคน มีโอกาสในการพัฒนาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และช่วยเป็นกลุ่ม champion ของ business data analytics program เพื่อส่งต่อความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ดีๆและช่วยชักชวนเพื่อนๆท่านอื่น ให้มาร่วมสนุกกับการพัฒนาทักษะและความรู้ให้เกิดเป็น Data-driven mindset ตลอดจนก้าวไปสู่ data-driven organization ให้ได้ในอนาคต

เรามาดู Journey ของ Business Data Analytics Program ที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆกันอีกครั้ง 

20190627145811.jpg
 • ส่วนที่ 1 [10%] - Online learning: เรียนผ่านคอร์สฟรีที่ทางทีมงานคัดสรรให้ท่าน เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็น ให้สามารถนำไปต่อยอดในส่วนที่ 2

 • ส่วนที่ 2 [20%] - Hands-on workshop & skill practice: เรียน ฝึกทำ และสร้างชิ้นงานตัวอย่าง (bi dashboard) เพื่อนำกลับไปใช้ในงานจริงได้ ในโปรแกรม SCB mini-Data Hackathon

บรรยากาศงาน Openhouse

บรรยากาศงาน SCB mini-Data Hackathon

 • ส่วนที่ 3 [70%] - 3d club: ฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยท่านสามารถนำตัวอย่างชิ้นงานที่ได้จากส่วนที่ 2 มาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตั้งคำถามทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยจะช่วยพัฒนาทักษะและวิธีคิด เพื่อช่วยให้ท่านเป็น self-reliant ทางด้าน data หรือเป็นมนุษย์ทั่วๆไป ที่สามารถ " ค้นหาและเก็บข้อมูล / รู้วิธีการและเครื่องมือสำหรับนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผล / บอกเล่าเรื่องราวของข้อมูลให้น่าสนใจ " ได้ ด้วยตัวท่านเอง

สำหรับกิจกรรมต่างๆในส่วนที่ 3 นั้น ทางเราได้ออกแบบเพื่อขัดเกลาให้ท่านได้ฝึกฝน 6 ทักษะ ที่เราได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยให้ท่าน ได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค digital ที่ลูกค้าของเราพร้อมจะเดินจากไปหากเรานำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงใจ ทำออกมาช้า ราคาแพง  เราจึงต้องหาและเอา data มาใช้ เพื่อให้นำเสนอสิ่งแก้ pain point หรือสิ่งที่มี value สำหรับลูกค้าเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Critical Thinking
Data Tools
Data Analytics
Data Visualization
Storytelling
Agile Foundation

ซึ่งประโยชน์ของทักษะทั้ง 6 นี้ จะช่วยให้ท่านมีความสามารถต่างๆดังนี้

 • Critical Thinking - สามารถคิดโดยมีวิจารญาณต่อคำกล่าวอ้าง และตั้งคำถามสำหรับใช้ในการค้นหาความคิดในหลายๆ ทิศทางและตัดสินใจจากหลักฐาน ข้อมูล และเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์และทิฐิมาประกอบการตัดสินใจ

 • Data Analytics - ด้าน Data Wrangling: สามารถเลือกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และผสมผสานข้อมูลที่ช่วยให้ทีมค้นพบโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ และ ด้าน Data Analysis: สามารถตั้งสมมติฐาน ทดลอง ค้นหาความหมายของข้อมูล และรู้จักปรับให้เข้ากับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมได้

​​

 • Data Tools (Power BI) - Power BI: สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ดังนี้ Clean data in Power BI, Create Power BI data model, Create visualization and publish dashboard

​​

 • Data Visualization - สามารถออกแบบการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และเลือกกราฟ (Charts, Filters, Parameters) ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ เข้าใจง่าย และทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจได้

​​

 • Storytelling - สามารถนำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ น่าเชื่อถือ น่าติดตาม และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารได้อย่างตรงจุด และสามารถรังสรรค์ให้ผู้ฟังเห็นภาพเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจได้

​​

 • Agile Foundation - สามารถสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับคน ทำงานเป็นทีม และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี สามารถยอมรับคำติชม หรือคำวิจารณ์ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า (Value) และประสบการณ์ (Experience) ที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ในระยะเวลาอันสั้นและงบประมาณที่จำกัด

บางท่านอาจมีคำถามเกี่ยวกับ 6 ทักษะ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเราขอเรียนแจ้งทุกท่านในที่นี้ได้เลย ว่าทีมงานได้เรียนปรึกษาทั้งผู้บริหารและกูรูจาก Data office (data scientist, Data Analyst, Data visualization) รวมถึงคณาจารย์จุฬาฯ และ Data Experts จาก tech company ชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจได้ว่าทักษะทั้ง 6 นั้น ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ให้เหมาะกับพวกเราทุกคน ให้เริ่มตั้งคำถามเป็น ให้เริ่มสังเกตุสิ่งต่างๆและมองหาข้อมูลรอบๆตัว ให้รู้จักวิธีและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น และรู้จักวิธีเล่าเรื่องราวจากข้อมูลให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นได้

3D Club_Highlight Banner_v2.png

ในส่วนที่ 3 นี้ เราอยากให้ทุกๆท่าน ได้มีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรม จะได้คะแนนที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปรวมคะแนนรวมในตอนสิ้นปีและให้รางวัล Tech & Leading Company Site Visit สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกและมีแต้มสะสมไม่น้อยกว่า 100,000 คะแนน

เส้นทางการสะสมคะแนน​

(Journey : Point Earning Activities)

3D Club Journey_Revised_15Aug2019.jpg

เริ่มจากท่านที่ผ่านโปรแกรม SCB mini-Data Hackathon แล้ว จะได้รับ 1,000 คะแนน และสามารถเลือกร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย Online Learning, Facebook SHaring, DED Talk ได้ตามใจชอบ 

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนน​

(Calendar : Point Earning Activities)

3D Club Journey_Revised_20Aug2019.jpg

ทางทีมงานได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆใน 3d club โดยแต่ละกิจกรรม มีรายละเอียดการให้คะแนน (point) ดังนี้ 

 • Online learning (paid license) - เปิดโอกาสให้ท่าน เข้าไปหาความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆที่สนใจ ผ่าน MOOC (massive open online course) ประเภทที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยทาง scb academy จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ 

  • เรียนจบ 1 Course รับ 5,000 คะแนน 

หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสูงสุด สำหรับกิจกรรม Online Learning รวมทุก Course ต่อท่านไม่เกิน 15,000 คะแนนต่อเดือน

​​

 • Facebook Sharing (via 3D Club) - เปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่าน Facebook (closed group: 3d club) ซึ่งในกลุ่มดังกล่าว จะมีการแชร์ content ดีๆเกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน รวมไปถึงการแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับ Data, Digital, รวมไปถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ท่านได้รับจากการร่วมกิจกรรมใดๆก็ตาม เพื่อเป็นแนวทางและช่วยกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ​

  • แชร์เรื่องราวการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (#DataDriven), แชร์เรื่องราวที่เป็นกระแสดิจิทัลเทคโนโลยี (#Digitaltrend), และเรื่องราวอื่นๆที่ทีมงานกำหนด รับ 1,000 Pts.*/Post 

หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสูงสุด สำหรับกิจกรรม Facebook Sharing รวมทุก Post ต่อท่านไม่เกิน 5,000 คะแนนต่อสัปดาห์

​​

 • DED Talk - เปิดโอกาสให้ท่าน ได้มาฟังทอล์คเด็ดๆ จาก influencer และเหล่าคนดัง ที่จะมาแชร์เรื่องราวการนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งท่านจะได้เปิดประสบการณ์และมุมมองอีกด้าน ที่จะเป็นการตอกย้ำว่า data เป็นพื้นฐานและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกๆคน อีกทั้งเราจะมีกิจกรรม Showcase ที่เปิดโอกาสให้ท่าน ได้นำผลงานหรือ BI Dashboard ฉะบับปรับปรุงมาโชว์ และแชร์แนวคิดหรือ lesson learned ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆ พร้อมโอกาสในการสนทนากับ Data Experts ทั้งของธนาคาร และจากบริษัทชั้นนำ เพื่อนำ comment ที่ได้ กลับไปพัฒนาผลงานของตนอย่างต่อเนื่อง

  • เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังทอล์คเด็ดๆจาก Influencer (iPlearn) รับ 1,000 คะแนน

  • เข้าร่วมกิจกรรม Showcase (iShow) รับ 5,000 คะแนน 

หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสูงสุด สำหรับกิจกรรม DED Talk ทั้งหมด ต่อท่าน ไม่เกิน 10,000 คะแนนต่อสัปดาห์

​​

 • Tech & leading company site visit - เปิดโอกาสให้ท่าน ได้ไปเยี่ยมและดูวิธีการทำงานกับบริษัทชั้นนำ ที่เป็น Data-driven organization แบบเต็มรูปแบบ อาทิ Facebook, line, agoda เพื่อให้ท่านนำเอาแนวคิดหรือวิธีการทำงานขององค์กรเหล่านี้ มาปรับใช้กับการทำงานของตน

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแต่ละท่าน ต้องมีแต้มสะสมไม่น้อยกว่า 100,000 คะแนน 

หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม Site Visit ในกรณีมีผู้ได้รับรางวัลไม่ถึง 20 ท่าน

Now Available!!

Coming Soon ..

bottom of page