3D Club (Learning Community)
3D Club (Learning Community)

Describe your image

Business Data Analytics Program
Business Data Analytics Program

Describe your image

Point Earning Journey
Point Earning Journey

3D Club (Learning Community)
3D Club (Learning Community)

Describe your image

1/3

มีเวลาไม่เยอะ ขอเน้นๆ สั้นๆ.. 

 • 3D Club คือกิจกรรมเพื่อสร้าง Adoption เรื่องการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อต่อยอดหลังจากเรียนและฝึกฝนผ่านโปรแกรม SCB mini-Data Hackathon 

 • 3D CLub มี 3 กิจกรรมหลักๆดังนี้

 • 3D CLub มีแจกคะแนน ท่านจะได้คะแนนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะสมและนำไปแลกของรางวัลตอนสิ้นปี ดูรายละเอียดการรับคะแนนได้ ที่นี่​

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

3D Club

พลเมือง[D]IGITAL  [D]ata  [D]riven Club

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาเข้าร่วมโปรแกม SCB mini-Data Hackathon ของเรา และสนใจเข้าร่วมใน 3D Club (พลเมืองD Data Driven Club) ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่เราอยากสร้าง Adoption ด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ให้เกิด Business Impact สูงสุด ทางทีมงาน จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆใน 3d club เพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆทุกคน มีโอกาสในการพัฒนาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และช่วยเป็นกลุ่ม champion ของ business data analytics program เพื่อส่งต่อความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ดีๆและช่วยชักชวนเพื่อนๆท่านอื่น ให้มาร่วมสนุกกับการพัฒนาทักษะและความรู้ให้เกิดเป็น Data-driven mindset ตลอดจนก้าวไปสู่ data-driven organization ให้ได้ในอนาคต

เรามาดู Journey ของ Business Data Analytics Program ที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆกันอีกครั้ง 

 • ส่วนที่ 1 [10%] - Online learning: เรียนผ่านคอร์สฟรีที่ทางทีมงานคัดสรรให้ท่าน เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็น ให้สามารถนำไปต่อยอดในส่วนที่ 2

 • ส่วนที่ 2 [20%] - Hands-on workshop & skill practice: เรียน ฝึกทำ และสร้างชิ้นงานตัวอย่าง (bi dashboard) เพื่อนำกลับไปใช้ในงานจริงได้ ในโปรแกรม SCB mini-Data Hackathon

บรรยากาศงาน Openhouse

บรรยากาศงาน SCB mini-Data Hackathon

 • ส่วนที่ 3 [70%] - 3d club: ฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยท่านสามารถนำตัวอย่างชิ้นงานที่ได้จากส่วนที่ 2 มาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตั้งคำถามทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยจะช่วยพัฒนาทักษะและวิธีคิด เพื่อช่วยให้ท่านเป็น self-reliant ทางด้าน data หรือเป็นมนุษย์ทั่วๆไป ที่สามารถ " ค้นหาและเก็บข้อมูล / รู้วิธีการและเครื่องมือสำหรับนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผล / บอกเล่าเรื่องราวของข้อมูลให้น่าสนใจ " ได้ ด้วยตัวท่านเอง

สำหรับกิจกรรมต่างๆในส่วนที่ 3 นั้น ทางเราได้ออกแบบเพื่อขัดเกลาให้ท่านได้ฝึกฝน 6 ทักษะ ที่เราได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยให้ท่าน ได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค digital ที่ลูกค้าของเราพร้อมจะเดินจากไปหากเรานำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงใจ ทำออกมาช้า ราคาแพง  เราจึงต้องหาและเอา data มาใช้ เพื่อให้นำเสนอสิ่งแก้ pain point หรือสิ่งที่มี value สำหรับลูกค้าเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Critical Thinking
Data Tools
Data Analytics
Data Visualization
Storytelling
Agile Foundation

ซึ่งประโยชน์ของทักษะทั้ง 6 นี้ จะช่วยให้ท่านมีความสามารถต่างๆดังนี้

 • Critical Thinking - สามารถคิดโดยมีวิจารญาณต่อคำกล่าวอ้าง และตั้งคำถามสำหรับใช้ในการค้นหาความคิดในหลายๆ ทิศทางและตัดสินใจจากหลักฐาน ข้อมูล และเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์และทิฐิมาประกอบการตัดสินใจ

 • Data Analytics - ด้าน Data Wrangling: สามารถเลือกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และผสมผสานข้อมูลที่ช่วยให้ทีมค้นพบโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ และ ด้าน Data Analysis: สามารถตั้งสมมติฐาน ทดลอง ค้นหาความหมายของข้อมูล และรู้จักปรับให้เข้ากับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมได้

​​

 • Data Tools (Power BI) - Power BI: สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ดังนี้ Clean data in Power BI, Create Power BI data model, Create visualization and publish dashboard

​​

 • Data Visualization - สามารถออกแบบการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และเลือกกราฟ (Charts, Filters, Parameters) ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ เข้าใจง่าย และทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจได้

​​

 • Storytelling - สามารถนำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ น่าเชื่อถือ น่าติดตาม และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารได้อย่างตรงจุด และสามารถรังสรรค์ให้ผู้ฟังเห็นภาพเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจได้

​​

 • Agile Foundation - สามารถสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับคน ทำงานเป็นทีม และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี สามารถยอมรับคำติชม หรือคำวิจารณ์ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า (Value) และประสบการณ์ (Experience) ที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ในระยะเวลาอันสั้นและงบประมาณที่จำกัด

บางท่านอาจมีคำถามเกี่ยวกับ 6 ทักษะ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเราขอเรียนแจ้งทุกท่านในที่นี้ได้เลย ว่าทีมงานได้เรียนปรึกษาทั้งผู้บริหารและกูรูจาก Data office (data scientist, Data Analyst, Data visualization) รวมถึงคณาจารย์จุฬาฯ และ Data Experts จาก tech company ชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจได้ว่าทักษะทั้ง 6 นั้น ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ให้เหมาะกับพวกเราทุกคน ให้เริ่มตั้งคำถามเป็น ให้เริ่มสังเกตุสิ่งต่างๆและมองหาข้อมูลรอบๆตัว ให้รู้จักวิธีและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น และรู้จักวิธีเล่าเรื่องราวจากข้อมูลให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นได้

3D Club_Highlight Banner_v2.png

ในส่วนที่ 3 นี้ เราอยากให้ทุกๆท่าน ได้มีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรม จะได้คะแนนที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปรวมคะแนนรวมในตอนสิ้นปีและให้รางวัล Tech & Leading Company Site Visit สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกและมีแต้มสะสมไม่น้อยกว่า 100,000 คะแนน

เส้นทางการสะสมคะแนน​

(Journey : Point Earning Activities)

3D Club Journey_Revised_15Aug2019.jpg

เริ่มจากท่านที่ผ่านโปรแกรม SCB mini-Data Hackathon แล้ว จะได้รับ 1,000 คะแนน และสามารถเลือกร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย Online Learning, Facebook SHaring, DED Talk ได้ตามใจชอบ 

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนน​

(Calendar : Point Earning Activities)

3D Club Journey_Revised_20Aug2019.jpg

ทางทีมงานได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆใน 3d club โดยแต่ละกิจกรรม มีรายละเอียดการให้คะแนน (point) ดังนี้ 

 • Online learning (paid license) - เปิดโอกาสให้ท่าน เข้าไปหาความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆที่สนใจ ผ่าน MOOC (massive open online course) ประเภทที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยทาง scb academy จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ 

  • เรียนจบ 1 Course รับ 5,000 คะแนน 

หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสูงสุด สำหรับกิจกรรม Online Learning รวมทุก Course ต่อท่านไม่เกิน 15,000 คะแนนต่อเดือน

​​

 • Facebook Sharing (via 3D Club) - เปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่าน Facebook (closed group: 3d club) ซึ่งในกลุ่มดังกล่าว จะมีการแชร์ content ดีๆเกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน รวมไปถึงการแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับ Data, Digital, รวมไปถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ท่านได้รับจากการร่วมกิจกรรมใดๆก็ตาม เพื่อเป็นแนวทางและช่วยกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ​

  • แชร์เรื่องราวการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (#DataDriven), แชร์เรื่องราวที่เป็นกระแสดิจิทัลเทคโนโลยี (#Digitaltrend), และเรื่องราวอื่นๆที่ทีมงานกำหนด รับ 1,000 Pts.*/Post 

หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสูงสุด สำหรับกิจกรรม Facebook Sharing รวมทุก Post ต่อท่านไม่เกิน 5,000 คะแนนต่อสัปดาห์

​​

 • DED Talk - เปิดโอกาสให้ท่าน ได้มาฟังทอล์คเด็ดๆ จาก influencer และเหล่าคนดัง ที่จะมาแชร์เรื่องราวการนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งท่านจะได้เปิดประสบการณ์และมุมมองอีกด้าน ที่จะเป็นการตอกย้ำว่า data เป็นพื้นฐานและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกๆคน อีกทั้งเราจะมีกิจกรรม Showcase ที่เปิดโอกาสให้ท่าน ได้นำผลงานหรือ BI Dashboard ฉะบับปรับปรุงมาโชว์ และแชร์แนวคิดหรือ lesson learned ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆ พร้อมโอกาสในการสนทนากับ Data Experts ทั้งของธนาคาร และจากบริษัทชั้นนำ เพื่อนำ comment ที่ได้ กลับไปพัฒนาผลงานของตนอย่างต่อเนื่อง

  • เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังทอล์คเด็ดๆจาก Influencer (iPlearn) รับ 1,000 คะแนน

  • เข้าร่วมกิจกรรม Showcase (iShow) รับ 5,000 คะแนน 

หมายเหตุ: ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสูงสุด สำหรับกิจกรรม DED Talk ทั้งหมด ต่อท่าน ไม่เกิน 10,000 คะแนนต่อสัปดาห์

​​

 • Tech & leading company site visit - เปิดโอกาสให้ท่าน ได้ไปเยี่ยมและดูวิธีการทำงานกับบริษัทชั้นนำ ที่เป็น Data-driven organization แบบเต็มรูปแบบ อาทิ Facebook, line, agoda เพื่อให้ท่านนำเอาแนวคิดหรือวิธีการทำงานขององค์กรเหล่านี้ มาปรับใช้กับการทำงานของตน

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแต่ละท่าน ต้องมีแต้มสะสมไม่น้อยกว่า 100,000 คะแนน 

หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม Site Visit ในกรณีมีผู้ได้รับรางวัลไม่ถึง 20 ท่าน

Now Available!!

Coming Soon ..

Tech & Leading Company Site Visit
Tech & Leading Company Site Visit

เปิดโอกาสให้ท่าน ได้ไปเยี่ยมและดูวิธีการทำงานกับบริษัทชั้นนำ ที่เป็น Data-driven organization แบบต็มรูปแบบ อาทิ Facebook, line, agoda เพื่อให้ท่านนำเอาแนวคิดหรือวิธีการทำงานขององค์กรเหล่านี้ มาปรับใช้กับการทำงานของตน