top of page

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการ Coding The Future

ขณะนี้จำนวนผู้สมัครเต็มทั้งสองรุ่นแล้ว

ทางทีมงานขออนุญาติปิดรับสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจ โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครใน รุ่นที่ 3

ได้ที่ https://www.facebook.com/phonlamuengdee 

bottom of page