ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการ Coding The Future

ขณะนี้จำนวนผู้สมัครเต็มทั้งสองรุ่นแล้ว

ทางทีมงานขออนุญาติปิดรับสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจ โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครใน รุ่นที่ 3

ได้ที่ https://www.facebook.com/phonlamuengdee 

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo