topRight-logo.jpg
1/1

 สำหรับพนักงานไปรษณีย์ไทย  คุณสามารถเข้าใช้งานได้ ด้วยการสมัครเรียนโดยใช้อีเมล์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย (@thailandpost.com)

scb Tlp.jpeg

Thailandpost x pmd47

 

SCB จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผลักดันทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากร ปณท ผ่านหลักสูตรสนามทักษะ (pmd47) เตรียมความพร้อมให้บุคลากร ปณท ปรับตัวไปการทำงานในยุค Digital ด้าน ปณท หวังความร่วมมือนี้จะสนับสนุนการทำงานคล่องตัว และสร้างเทคนิคใหม่รองรับการขยายฐานลูกค้าอย่างก้าวกระโดด

 

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “SCB Academy ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัลให้แก่บุคลากร ปณท ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ SCB Academy จะนำประสบการณ์ในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร รวมทั้งนำโปรแกรมสนามทักษะ pmd47 ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ปณท ปรับตัวไปสู่การทำงานในยุค Digital (New Normal) ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากโปรแกรม pmd47 ทาง ปณท ยังให้ความสนใจหลักสูตรความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล ให้กับบุคลากร ปณท ในทุกระดับชั้น โดย SCB Academy จะนำความรู้ความสามารถในเรื่องการเงินยั่งยืนถ่ายทอดให้แก่บุคลากร ปณท ผ่านการสร้างอีเวนท์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามาฟังแนวคิดหรือประสบการณ์จากนวัตกรหรือกูรูทางด้านต่างๆ โดยหวังว่า บุคลากรทุกคนจะมีทักษะและกรอบความคิดใหม่เพื่อพร้อมสำหรับโลกการทำงานและโลกการเงินในยุคดิจิทัล”


โปรแกรม pmd47 ที่จะมาพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากร ประกอบด้วย

  1. Discover Me - ค้นหาตัวเอง ในอนาคต งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

  2. Dare to Dream - กล้าที่จะฝัน ตั้งเป้า และเดินไปยังจุดหมาย พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น 10X (สิบเท่า)

  3. The Foundation & The New Arena - รวมพื้นฐานควรรู้รับยุคดิจิทัล และ New Normal

  4. Human Centered Everything - ทักษะการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าดีๆ ให้ลูกค้า

  5. Demystify Data การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และธุรกิจ รวมไปถึง Digital Marketing (การทำการตลาดด้วยข้อมูล)

  6. Lean on Me & Agile at Heart เรียนรู้วิถีการทำงานแบบใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว และ พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

  7. Growth Hacking and Bring It All Together นำทักษะต่างๆ ในโครงการ pmd47 มาประยุกต์กับขั้นตอนการทำ Startup และเรียนรู้เทคนิคกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว