สาระความรู้

ใช้เปิดนำเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ถึงเรื่องวินัยทางการเงิน ได้แก่ การเลือกซื้อของใช้จำเป็น หรือไม่จำเป็น การจดบันทึกบัญชีแก้มลิง และการออมให้เป็นนิสัย

ใช้เปิดหลังการเล่นเกมย่อย 2 เกม และบอร์ดเกมหลัก ไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม และทำการสะท้อนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อยเรียบร้อยแล้ว เพื่อทบทวน   3 เรื่องที่ได้เรียนรู้ และสรุปความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน

ใช้เปิดเพื่อสอนการจดบันทึกบัญชีแก้มลิง ในกรณีไม่ได้มีการทำ
กิจกรรมเกมย่อย บัญชีแก้มลิง พิชิตออม
 

ใช้เปิดเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง เรื่องวินัยทางการเงิน ได้แก่ การเลือกซื้อของใช้จำเป็น หรือไม่จำเป็น การจดบันทึกบัญชีแก้มลิง การออมให้เป็นนิสัย พร้อมตัวอย่างเพื่อการทบทวนเนื้อหา และสรุปความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้เปิดประกอบการนำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม ตลอดทั้งกระบวนการ

ใช้เปิดประกอบการนำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไทยพาณิชย์ ภารกิจพิชิตออม ตลอดทั้งกระบวนการ

กรณีไม่ใช้วิดีโอ สามารถใช้ Presentation ในการสอนได้
เนื้อหาหลักให้ความรู้ในเรื่องวินัยทางการเงิน ได้แก่ การเลือกซื้อของใช้จำเป็น หรือไม่จำเป็น การจดบันทึกบัญชีแก้มลิง และการออมให้เป็นนิสัย พร้อมตัวอย่าง และสรุปความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีไม่ใช้วิดีโอ สามารถใช้ Presentation ในการสอนได้
เนื้อหาหลักให้ความรู้ในเรื่องวินัยทางการเงิน ได้แก่ การเลือกซื้อของใช้จำเป็น หรือไม่จำเป็น การจดบันทึกบัญชีแก้มลิง และการออมให้เป็นนิสัย พร้อมตัวอย่าง และสรุปความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง