ส่ง ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 หากเรียน และส่งการบ้านครบ จะได้ใบประกาศภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 (รอบเก็บตกสำหรับผู้ที่ต้องการเวลาเพิ่มเติม ให้สามารถ เรียน ส่งการบ้าน ส่งงานเดี่ยว งานกลุ่ม ให้ครบภายใน 31 ส.ค. และสำหรับผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศภายใน 15 ต.ค.2564)
Project เดี่ยว
เกณฑ์ Project  เดี่ยว
ให้ผู้เรียนคิดโปรเจคเดี่ยวที่เป็น Web Application โดยมี Backend เป็น Java และ Frontend เป็น Angular ส่วน Database ให้เป็น MySQL ตามที่ท่านได้เรียนมาในแต่ละวิชาของหลักสูตร
โดยเลือกทำ web application 1 รูปแบบ จากตัวเลือกต่อไปนี้
 1. Kahoot

 2. Facebook

 3. Twitter

 4. Recuitment Management

 5. Library Manage System

 6. Online Drug Detail

 7. Inventory Management System

 8. Book Store System

 9. Restaurant Reserve System

 10. College Registration System

 11. Online Car Rental System

 12. Trello

 13. Song (ตัวอย่างเช่น Spotify, Joox)

การส่งผลงาน Project เดี่ยว

ท่านสามารถส่งงานได้โดย คลิกที่นี่>>

แม้ท่านจะยังเรียน และส่งการบ้านไม่ครบ ก็สามารถส่งผลงาน Project เดี่ยวได้

Project กลุ่ม
เกณฑ์ Project  กลุ่ม
 ให้ผู้เรียนคิดโปรเจคกลุ่มที่เป็น Web Application โดยมี Backend เป็น Java และ Frontend เป็น Angular ส่วน Database ให้เป็น MySQL ตามที่ท่านได้เรียนมาในแต่ละวิชาของหลักสูตร 
โดยเลือกทำ web application โดยสร้างให้เป็น Platform ที่เป็นระบบ matching คือจับคู่ระหว่าง 2 role ขึ้นไป จากตัวเลือกต่อไปนี้
 1. Grab จับคู่ระหว่าง คนขับ และ ผู้เช่า

 2. Air BNB จับคู่ระหว่าง ผู้จองที่พัก กับผู้ปล่อยเช่า

 3. Doctor Consult จับคู่ระหว่าง คุณหมอ และ คนไข้

 4. E-Commerce (Shopping Cart) (ตัวอย่าง เช่น shopee lazadaฯลฯ)

 5. Tinder จับคู่ระหว่างผู้ค้นหา และ ผู้ฝากข้อมูลไว้ในระบบ

 6. บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง จับคู่ระหว่างผู้รับฝาก และผู้รับฝาก

 7. หัวข้ออื่นๆที่กลุ่มท่านสนใจ โดยยังคงconcept การmatching ระหว่าง 2 ฝ่าย

เกณฑ์ การจับกลุ่ม
 1. ก่อนจับกลุ่ม แนะนำ ให้เข้าไปทำแบบทดสอบฯ โดย คลิกที่นี่>> 
 2. หากเป็นไปได้ สมาชิกกลุ่มควรมีครบทั้ง 4 Type ตามนี้

TypeA: UX & UI คือผู้ที่มีบุคลิกเด่น (DISCด้าน D), (MBTI ด้านP), อาชีพที่ 6. อยู่ระดับปานกลางขึ้นไป

TypeB: Dev Front คือผู้ที่มีบุคลิกเด่น (DISCด้าน D), (MBTI ด้านP), อาชีพที่ 4. อยู่ระดับปานกลางขึ้นไป

TypeC: Dev Back คือผู้ที่มีบุคลิกเด่น  (DISCด้าน C), (MBTI ด้านI,T), อาชีพที่ 3. อยู่ระดับปานกลางขึ้นไป

TypeD: Scrum masterคือผู้ที่มีบุคลิกเด่น (DISCด้าน D), (MBTI ด้านJ), อาชีพ 5. อยู่ระดับปานกลางขึ้นไป

ท่านสามารถรับผลว่าเหมาะกับแต่ละงานในระดับใด ทาง email (จาก supanat) หลังจากทำแบบทดสอบในข้อ 1. โดยมี 8 กลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้

      1. งานด้าน Programing/Coding/ Data Science, Data Engineer 

      2. งานด้านข้อมูล เช่น Data Analyst, Digital Marketing 

      3. งานด้านการสร้างระบบใหม่ๆ เช่น System Analyst 

      4. งานที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เช่น Business Analyst 

      5. งานที่ต้องประสานงาน และควบคุมงานทำให้สำเร็จได้ตามเวลา เช่น Product Owner, Product Manager, Project Manager, Scrum Master 

      6. งานด้านการทำความเข้าใจผู้ใช้ เช่น UX & UI, Content Marketing, Graphic Design, Content Creator 

      7. งานด้าน QA, Tester, IT Security 

      8. การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

3. ท่านสามารถจับกลุ่มกันเองได้ โดยมี Guideline ตามข้อ 2. (ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร)

4. สำหรับท่านที่ต้องการให้ทีมงานจัดกลุ่มให้ จะต้องเข้ามาทำแบบทดสอบ และแจ้งความต้องการโดย คลิกที่นี่>> ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2564 และทางทีมงานจะแจ้งผลการจัดกลุ่มภายในวันที่ 20 เม.ย.2564 ทาง email หากเกินกำหนด ทีมงานต้องขอให้ท่านหากลุ่มด้วยตนเอง

5. จำนวนสมาชิกสามารถมีได้ ไม่เกิน 4 คน (ถ้าหากลุ่มไม่ได้จริงๆ สามารถทำ Project กลุ่มคนเดียวได้)

การส่งผลงาน Project กลุ่ม

ท่านสามารถส่งงานได้โดย คลิกที่นี่>>

แม้ท่านจะยังเรียน และส่งการบ้านไม่ครบ ก็สามารถส่งผลงาน Project กลุ่มได้

หากมีข้อสงสัยประการได้ สามารถเข้าไปถามใน Slack ได้ตาม link นี้ เลยครับ 
https://ctf01.slack.com/archives/C01CAFQ9HAB