top of page
โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(Data Analytics for Upskilling Program)
DA4U Welcome.jpg

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการ Data Analytics for Upskilling (DA4U) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน และร่วมออกแบบหลักสูตรโดย depa, AIT และ SCB Academy

โครงการ DA4U เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้มาก่อน สำหรับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้น หรือทำงานด้านข้อมูลอยู่แล้ว ทางโครงการได้ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถได้แลกเปลี่ยน และต่อยอดความรู้เพิ่มเติม และเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพต่อไป

 

โครงการนี้ประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในด้าน Data Analytics ของคุณทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ของมหาลัย AIT Share

DA4U

Monitor

DA4U เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมใหญ่ชื่อว่า PMD47 – New Normal New Ways of Working ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาส และสร้างทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ให้คนทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้น 5 ทักษะหลัก คือ Data Analytics, Programming, UX/UI, Lean/Agile และ Business Management

Colorful Diamond
Pencil and notepad

การตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Data Analytics for Upskilling (DA4U) ผ่านทางอีเมล และทาง ..........  Page พลเมืองดี - จิทัล เพื่อให้สามารถรับ ข่าวสารได้เร็ว แนะนำให้เลือก "See First" หลังจากกด Follow นะครับ

 • Facebook

การดำเนินการหลังจากได้รับคัดเลือก

 • เข้าเรียนผ่านแพลตฟอร์ม AIT Share (ศึกษารายละเอียดการเข้าแพลตฟอร์มได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ" “ข้อแนะนำก่อนการเริ่มต้นเรียนผ่านแพลตฟอร์ม AIT Share”)

Rocket
Paper Boat

กิจกรรมและการรับข่าวสารระหว่างเรียน

 • ข่าวสาร และข้อมูลของโครงการจะสื่อสารผ่าน  .....    Group: PMD47 - DA4U Data Analytics for Upskilling
  (ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนำข้อมูลภายใน Group ไปเผยแพร่ต่อ)

 • สำหรับกลุ่มการเรียนรู้ ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งปันความรู้ หรือ เข้าร่วมทีมงาน จะได้รับ Badge พิเศษซึ่งจะอยู่ในโปรไฟล์​ที่จะได้รับสิทธิ์พิเศษจากเพจ พลเมืองดี - จิทัล และการเข้าร่วมโปรแกรมอื่น ๆต่อไป

 • ท่านสามารถเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมโครงการจะมีสองส่วน ได้แก่

 • Facebook
 • Facebook

การรับใบประกาศนียบัตร

ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อท่านเรียนรู้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งเป็น Certification ร่วมระหว่าง depa, AIT และ SCB Academy

First Prize Badge

ช่องทางการติดต่อทีมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone and String Trick

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลรหัสประจำตัว การเข้ากลุ่ม หรือ รายละเอียดการเรียน ขอความกรุณา Inbox ผ่าน    ....  Page พลเมืองดี - จิทัล

 • Facebook

สำหรับข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งานระบบ AIT Share สามารถติดต่อได้ที่ aitshare@ait.ac.th

ข้อแนะนำก่อนการเริ่มต้นเรียนผ่านแพลตฟอร์ม AIT Share

Abstract Pattern 25
 • สามารถเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก

 • หากคุณล็อกอินเข้าแพลตฟอร์ม AIT Share เป็นครั้งแรก แนะนำให้คุณตรวจสอบก่อนว่า Gmail ที่คุณใช้งานอยู่นั้นเป็นบัญชีเดียวกับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.aitshare.ait.ac.th
  หมายเหตุ : บราวเซอร์ที่แพลตฟอร์มรองรับได้แก่ Google Chrome (แนะนำให้ใช้), Edge, Mozilla Firefox

 • เมื่อคุณเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ ให้ใช้ Gmail ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ และใช้ password ของ Gmail ของคุณในการล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์ม

AITShare 1.png

จากนั้นคุณจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอ Dashboard ของคุณ

AIT Share 2.png
bottom of page