การเรียนรู้ดีๆสำหรับ พลเมืองดี(จิทัล) มืออาชีพ
Data Native

วีดีโอแนะนำ

degreedlogo.png
Udemy Logo.png
LinkedIn Learning.png
SkillSoft.jpeg
SimpliLearn.png
Space Logo.png
CourseraLogo.png

แนะนำคอร์สดีๆ จากทั่วโลก

Want to be a Big Data Scientist?

01/19 - 01/23

Should you pursue a career in Data Science? Data Science basics, process, team, roles, skills, transition, opportunities

From:

Free

R Programming For Absolute Beginners

01/19 - 01/23

Learn the basics of writing code in R - your first step to become a data scientist

From:

THB 360

Planning for Data Collection

01/19 - 01/23

Learn about different concepts, tools and tips to consider while collecting data in the field!

From:

Free

StanfordU.jpg

Machine Learning by Andrew Ng

01/19 - 01/23

This course provides a broad introduction to machine learning, datamining, and statistical pattern recognition.

From:

Free

Introduction to AI for Business

01/19 - 01/23

Amplifying Human Ingenuity with Intelligent Technology

From:

Free

Most Common Excel Formulas - Excel at Your Job

01/19 - 01/23

Get better and more efficient at work!

From:

Free

StanfordU.jpg

Machine Learning by Andrew Ng

01/19 - 01/23

This course provides a broad introduction to machine learning, datamining, and statistical pattern recognition.

From:

Free

Power BI - The Ultimate Orientation

01/19 - 01/23

Business Intelligence and data is here to stay. Get your Orientation to Self Service BI with Power BI

From:

Free