เครื่องมือดิจิทัลดีๆ

Digital Tools for productivity, collaboration and customer understanding

เพิ่ม Productivity ด้วย

Office 365, PowerBI etc...

เพิ่ม Collaboration ด้วย

Skype, Planner, MS Team

  • White Facebook Icon

เข้าถึงลูกค้ายุคดิจิทัล ด้วย

Digital Marketing Tools

เรียนรู้ Office 365 ด้วยตัวเอง

OneDrive

เรียนรู้ Office 365 ด้วยตัวเอง

Microsoft Team

เรียนรู้ Office 365 ด้วยตัวเอง

Microsoft OneNote

เรียนรู้ Google Analytics ด้วยตัวเอง

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo