อ. 14 เม.ย. | Facebook Live

Enhancing Employees Experience through Digital Learning

เร่ียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมแบ่งปันทิศทางการเรียนรู้ ฝ่าวิกฤติ COVID-19
Registration is Closed
Enhancing Employees Experience through Digital Learning

Time & Location

14 เม.ย. 2563 16:00 – 17:00 GMT+7
Facebook Live

About the Event

SCB Academy เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ให้กับทาง SCB เพื่อการทำ Business & Digital Transformation โดยทาง SCB Academy ได้วางรากฐานในเรื่องการทำ Digital Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

ทาง ห่วงใย Thai Business ได้รับเกียรติจากคุณเอก อัศว์ศิวะกุล - SVP, Digital Transformation Center of Excellence มาพูดคุยกับเราในเรื่องของ  1. บทบาทของ SCB Academy ในการช่วยองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจในสภาวะปัจจุบันเป็นอย่างไร  2. SCB Academy  ปรับตัวอย่างไร ในสถานการณ์ที่มีรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปเป็น on-line learning มากขึ้น  3. Learning ช่วยให้ staff engage กันมากขึ้นจริงหรือไม่ 4. เนื้อหาที่ทาง SCB Academy ให้ความสำคัญในปัจจุบัน  5. อะไรเป็นผลกระทบหลัง COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อทิศทางของ SCB Academy 

มาเรียนรู้กับประสบการณ์จาก SCB Academy เพื่อไปปรับใช้กับองค์กรในการสร้าง Employee Experience ผ่าน Digital Learning

Registration is Closed

Share This Event