scb.jpg

สร้างภูมิทางการเงินให้ยั่งยืน
กับไทยพาณิชย์

การเงินไม่ใช่แค่ ตัวเลขในบัญชีธนาคาร

แต่คือ การวางแผน การจัดการหนี้ การลงทุน เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืน

สอนให้รู้จักการวางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือน (5.18) ตอน “ช็อตซินโดรม”

สอนเทคนิคการจัดการหนี้ (5.47) ตอน “ออมปลดหนี้”

สอนหลักการลงทุนอย่างมีวินัย (7.03) ตอน “เฮือกสุดท้าย”

สอนความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน (10.27) ตอน "รีเซ็ตความเข้าใจเรื่องการเงิน”