top of page
scb.jpg

สร้างภูมิทางการเงินให้ยั่งยืน
กับไทยพาณิชย์

การเงินไม่ใช่แค่ ตัวเลขในบัญชีธนาคาร

แต่คือ การวางแผน การจัดการหนี้ การลงทุน เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืน

สอนให้รู้จักการวางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือน (5.18) ตอน “ช็อตซินโดรม”

สอนเทคนิคการจัดการหนี้ (5.47) ตอน “ออมปลดหนี้”

สอนหลักการลงทุนอย่างมีวินัย (7.03) ตอน “เฮือกสุดท้าย”

สอนความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน (10.27) ตอน "รีเซ็ตความเข้าใจเรื่องการเงิน”

bottom of page