top of page
kaomawin.png

โครงการ "เก๋ามาวิน"

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ และภาคเอกชน โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ โรบินฮู้ด และ SCB Academy เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับวัยเก๋าให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถนำทักษะด้านดิจิทัลที่ได้เรียนรู้ มาใช้ในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ของคนไทยเพื่อคนไทย 

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  1. มีทักษะด้านใช้งานเครื่องมือ Food Delivery เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ในอนาคต

  2. เกิดความตะหนักรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมือ Food Delivery มาใช้อย่างปลอดภัย

  3. นำเคล็ดลับ วิธีทำการตลาด เทคนิคขายดี และหาไอเดียทำร้านอาหาร ไปใช้ในการทำ Food Delivery ได้อย่างประสบความสำเร็จ

2 program.jpg
ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ แก้ไข .jpg
เก๋ามาวินเปิดร้าน copy.jpg

#1

เรียนคอร์สออนไลน์

"เก๋ามาวิน เปิดร้าน"

 

เข้าเรียน 3 คอร์สด้านล่างนี้

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารออนไลน์ ขายได้แบบไม่ต้องมีหน้าร้าน

1รู้จักกับโรบินฮูด.jpg
3สมัครและใช้งาน.jpg
2เทคนิคการขาย.jpg

#2

ลงทะเบียนออนไลน์เวิร์กชอป

"เก๋ามาวิน เปิดร้าน"

 

เรียน #1 คอร์สออนไลน์แล้ว

มาสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม "เก๋ามาวิน เปิดร้าน" ได้เลย

 

ลงทะเบียนแล้ว รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลตามที่ท่านให้ข้อมูลไว้

#3

เข้าออนไลน์เวิร์กชอป

"เก๋ามาวิน เปิดร้าน"

 

ต้องลงทะเบียนและได้รับการยืนยันจาก #2 มาแล้ว

เจ้าหน้าที่จะจัดส่งลิงก์เข้าร่วมและรายละเอียดให้ทางอีเมลที่ใช้เข้าร่วมโครงการ

 

*กรณีไม่สะดวกเข้าจากทางอีเมลให้

คลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อเข้าร่วม "เก๋ามาวิน เปิดร้าน"

เข้าเวิร์กชอปผ่านช่องทาง Zoom
รุ่นต่อไป วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

 

ห้องเวิร์กชอปจะเปิด ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

Meeting ID:
898 6155 6966

"เก๋ามาวิน เปิดร้าน"

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้

กรุณาแจ้งว่ามาจากโครงการ "เก๋ามาวิน"

ช่องทางติดต่อเรา

cook.jpg
ชัญญา

shanya.tepimonrat@scb.co.th 

cook_2.jpg
นิกานต์

chanikan@robinhood.in.th

rider.jpg
ศกุลตลา

sakultala@robinhood.in.th

bottom of page