top of page

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Online Learning

ที่เป็นส่วนหนึ่งใน 3D Club : พลเมือง[D]IGITAL [D]ata [D]riven Club

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมใน 3D Club ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้าง Adoption ของการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ให้เกิด Business Impact สูงสุด

 

ทางทีมงาน ได้จัดเตรียม Online Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกใน 3d club เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนๆทุกคน มีโอกาสในการพัฒนาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และช่วยเป็นกลุ่ม champion ของ business data analytics program เพื่อส่งต่อความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ดีๆและช่วยชักชวนเพื่อนๆท่านอื่น ให้มาร่วมสนุกกับการพัฒนาทักษะและความรู้ให้เกิดเป็น Data-driven mindset ตลอดจนก้าวไปสู่ data-driven organization ให้ได้ในอนาคต

สำหรับคอร์สออนไลน์ที่เราคัดสรรมาให้นั้น ทางเราได้ออกแบบเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และพัฒนา 6 ทักษะเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ท่าน ได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค digital ที่ลูกค้าของเราพร้อมจะเดินจากไปหากเรานำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงใจ ทำออกมาช้า ราคาแพง  เราจึงต้องหาและเอา data มาใช้ เพื่อให้นำเสนอสิ่งแก้ pain point หรือสิ่งที่มี value สำหรับลูกค้าเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

 

 

โดยทักษะทั้ง 6 นั้น ได้ผ่านการปรึกษาทั้งผู้บริหารและกูรูจาก Data office (data scientist, Data Analyst, Data visualization) รวมถึงคณาจารย์จุฬาฯ และ Data Experts จาก tech company ชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจได้ว่าทักษะทั้ง 6 นั้น ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ให้เหมาะกับพวกเราทุกคน ให้เริ่มตั้งคำถามเป็น ให้เริ่มสังเกตุสิ่งต่างๆและมองหาข้อมูลรอบๆตัว ให้รู้จักวิธีและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น และรู้จักวิธีเล่าเรื่องราวจากข้อมูลให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นได้ 

ซึ่งประโยชน์ของทักษะทั้ง 6 นี้ จะช่วยให้ท่านมีความสามารถต่างๆดังนี้

 • Critical Thinking - สามารถคิดโดยมีวิจารญาณต่อคำกล่าวอ้าง และตั้งคำถามสำหรับใช้ในการค้นหาความคิดในหลายๆ ทิศทางและตัดสินใจจากหลักฐาน ข้อมูล และเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์และทิฐิมาประกอบการตัดสินใจ

 • Data Analytics - ด้าน Data Wrangling: สามารถเลือกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และผสมผสานข้อมูลที่ช่วยให้ทีมค้นพบโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ และ ด้าน Data Analysis: สามารถตั้งสมมติฐาน ทดลอง ค้นหาความหมายของข้อมูล และรู้จักปรับให้เข้ากับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมได้

 • Data Tools (Power BI) - Power BI: สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ดังนี้ Clean data in Power BI, Create Power BI data model, Create visualization and publish dashboard

 • Data Visualization - สามารถออกแบบการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และเลือกกราฟ (Charts, Filters, Parameters) ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ เข้าใจง่าย และทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจได้

 • Storytelling - สามารถนำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ น่าเชื่อถือ น่าติดตาม และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารได้อย่างตรงจุด และสามารถรังสรรค์ให้ผู้ฟังเห็นภาพเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจได้

 • Agile Foundation - สามารถสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับคน ทำงานเป็นทีม และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี สามารถยอมรับคำติชม หรือคำวิจารณ์ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า (Value) และประสบการณ์ (Experience) ที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ในระยะเวลาอันสั้นและงบประมาณที่จำกัด

Phrase 2 (Intro to Data Science)

 

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กันยายน 2562 เที่ยงตรง!!

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

ในคอร์สนี้ผู้สอนจะพูดถึงการนําข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์จากข้อมูล ผ่านตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Facebook Netflix หรือ Uber สำหรับคนที่กำลังต้องการเป็น Data Scientist หรือกำลังอยากจะสร้างทีม Data Science ภายในองค์กร คุณได้รู้จักกับทักษะต่างๆ ที่ Data Scientist ที่ดีควรมี และได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของ Data Scientist ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อช่วยตัดสินใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ที่ต้องการสร้างทีม Data Science และนำข้อมูลมาใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 • คนทำงาน ที่ต้องการเข้าใจกระบวนการการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 • นักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไป ที่มีความสนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพนี้

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจการนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก

 • รู้จักกับทักษะที่จำเป็นสำหรับ Data Scientists เพื่อฝึกฝนตัวเองเป็น Data Scientist หรือสร้างทีม Data Science ในองค์กร

 • เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาใช้งาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อช่วยตัดสินใจ

ฯศหานนส.jpg
bottom of page