Phrase 2 (Intro to Data Science)

 

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กันยายน 2562 เที่ยงตรง!!

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

ในคอร์สนี้ผู้สอนจะพูดถึงการนําข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์จากข้อมูล ผ่านตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Facebook Netflix หรือ Uber สำหรับคนที่กำลังต้องการเป็น Data Scientist หรือกำลังอยากจะสร้างทีม Data Science ภายในองค์กร คุณได้รู้จักกับทักษะต่างๆ ที่ Data Scientist ที่ดีควรมี และได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของ Data Scientist ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อช่วยตัดสินใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ที่ต้องการสร้างทีม Data Science และนำข้อมูลมาใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 • คนทำงาน ที่ต้องการเข้าใจกระบวนการการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 • นักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไป ที่มีความสนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพนี้

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจการนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก

 • รู้จักกับทักษะที่จำเป็นสำหรับ Data Scientists เพื่อฝึกฝนตัวเองเป็น Data Scientist หรือสร้างทีม Data Science ในองค์กร

 • เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาใช้งาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อช่วยตัดสินใจ

ฯศหานนส.jpg

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

 • TikTok
 • Instagram
 • Facebook Page พลเมืองดี
 • YouTube
 • blockdit
 • CareThaiBiz Logo