top of page

พีเอ็มดี
47

x

SCB

มาเรียนรู้ เพิ่มทักษะ รับอนาคต

เหมาะสำหรับ

ทุกๆคน ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อโอกาสในหน้าที่การงาน ในโลกดิจิทัล และ นิวนอร์มอล

เรียนรู้ 26 ทักษะ 

 1. การเรียนรู้ (Learning Agility)

 2. ภาวะผู้นำ (Leadership)

 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  (Change Management)

 4. การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

 5. การเข้าถึงความรู้สึกลูกค้า (Customer Empathy)

 6. การตั้งคำถาม (Questioning)

 7. รู้รอบเรื่องธุรกิจ (Business Acumen)

 8. การออกแบบธุรกิจแพลทฟอร์ม (Platform Business Design)

 9. การพลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)

 10. การพลิกโฉมองค์กรด้วยดิจิทัล (Organizational Transformation)

 11. การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Managemenะ)

 12. การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)

 13. พฤติกรรมศาสตร์​ (Behavioral Science)

 14. จิตวิทยาการสร้างความผูกพันลูกค้า (Gamification)

 15. การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า (UX Design)

 16. การจัดการแบบลีน (Lean Management)

 17. อไจล์ (Agile)

 18. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics)

 19. การตลาดเชิงความรู้สึก (Emotional Marketing)

 20. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

 21. การประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

 22. โค้ดดิ้ง (Coding)

 23. ความรู้การจัดการทางการเงิน (Financial Literacy)

 24. การเล่าเรื่อง (Story Telling)

 25. ทางลัดความเดิบโตทางธุรกิจ (Growth Hacking)

 26. การบริหารธุรกิจ SME  (SME Management)

เก็บเวล สร้างโอกาส

ระดับ 1: ความรู้พ์้นฐาน มีความรู้พื้นฐาน สามารถวางแผนสายอาชีพได้

ระดับ 2: ทักษะพื้นฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันได้

ระดับ 3: ทักษะระดับกลาง สามารถสมัครงานในตำแหน่งระดับต้น 

ระดับ 4: ทักษะระดับสูง สามารถสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้าทีม

เข้าตี้ สร้างทีม ประลองทักษะ

การเรียนรู้ จะผ่านระบบออนไลน์ แต่จะมีการให้ทุกคนเข้าร่วม Community (ตี้) การเรียนรู้ ตี้ละ 3-6 คน และมารวมตี้เพื่อเป็น Guild (100 คน) ต่อไปได้ 

ฝึกจริง เจ็บจริง ได้โอกาสจริง

ในทักษะสำคัญ หรือถ้ามีผู้เข้าร่วมมากพอ จะมีงานมาให้ฝึกทำจริง พร้อมใบรับรองเพื่อนำไปประกอบสมัครงานกับบริษัทชั้นนำได้จริงๆ

โปรแกรมปรับใหม่ตลอดเวลา

ในทุกคอร์สจะมีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์
ผู้เรียน และโอกาสที่มีในตลาดแรงงาน

Module 1: Dare to dream

 • Discover Me

 • MTP, Moonshot and OKRs

 • Learning How to Learn – 10X Learning

 

Module 2: The Foundation & The New Arena

 • Digital/Organizational Transformation

 • Platform Business Strategy and Model

 • Leading team across the new normal turbulence

 • The new/next normal leadership

 • 10 things leaders must do

 • Leading change

 • Leading and embracing innovative culture

 • Deep Soft Skill

 • Understand Self & Team

 • Point Of You

 • Critical Thinking

 • Art of Communication

Module 3: Customer Centricity Foundation

 • พื้นฐาน Design Thinking

 • พื้นฐาน Lean/Agile

 • พื้นฐาน Data Analytics

Module 4: Bring it all together – The Growth Hacking

เรียนรู้ Why, What และ How

สำหรับผู้ที่ใหม่กับทักษะนั้นๆ สามารถเริ่มจากความรู้พื้นฐาน Why กับ What ได้ก่อน 

สำหรับผู้ที่มีความรู้แล้ว อยากพัฒนาทักษะสามารถไปที่  How ได้เลยซึ่งจะเป็นวิธีการนำไปใช้ พร้อมคู่มือ และ Template เพื่อไปใช้ต่อยอดปฏิบัติได้

พี่สอนน้อง, น้องสอนพี่

ทุกท่านจะได้เรียนรู้จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ และขณะเดียวกันจะมีน้องๆ มาเล่าให้พี่ๆ ฟังถึงวิถีการทำงานของพวกเขาเป็นอย่างไร 

สนใจจริงจัง ต่อด้วย

Special Track

Track 1: Programming (สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย)

Track 2: Business (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)

Track 3: People and Organization (PMAT)

Track 4: Business Data Analytics (DEPA, AIT)

Track 5: Professional Development & Financial Literacy (SCB Academy)

bottom of page