• พลเมืองดี(จิทัล)

ข้อดีของโรคโควิด จากหลวงพ่อไพศาลธรรมะรับอรุณจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล บรรยายหลังทำวัตรเช้าที่วัดป่าสุคะโต วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓


66 views0 comments