• พลเมืองดี(จิทัล)

ข้อดีของโรคโควิด จากหลวงพ่อไพศาลธรรมะรับอรุณจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล บรรยายหลังทำวัตรเช้าที่วัดป่าสุคะโต วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓


©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo