top of page

ตั้งรหัสผ่านก่อนการเปิดไฟล์ Microsoft Word

สำหรับไฟล์ที่สำคัญๆเราสามารถทำการตั้งรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ Microsoft Word ได้ โดยถ้าเราไม่รู้ว่ารหัสผ่านคืออะไร เราก็ไม่สามารถทำการเปิดไฟลืเอกสารนั้นได้ โดยส่วนมากจะนิยมใช้กับไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆที่เป็นความลับ โดยเราสามารถทำได้ทั้งใน Microsoft Word , Excel , PowerPoint โดยวิธีทำนั้นก็เหมือนกัน โดยวันนี้ทางแอดมินจะมาสอนวิธีการใส่รหัสผ่านตอนการเปิดไฟล์


ตั้งรหัสผ่าน ก่อนเปิดไฟล์ Microsoft Word / Excel


1. ทำการเปิดไฟล์เอกสารที่เราต้องการตั้งรหัสผ่านขึ้นมา

📷


2. จากนั้นไปเมนูที่ Save ไฟล์ปกติ และเลือกตำแหน่งที่เราจะบันทึกไฟล์

📷


3. ในหน้าจะกด Save อย่าเพิ่งทำการกด Save ให้เราทำการกดไปที Tools > จากนั้นเลือก General Options

📷


4. ทำการตั้งรหัสผ่าน


โดยเราสามารถเลือกเฉพาะ password to open ก็ได้ แต่ถ้าอยากใส่ทั้ง Modify ก็จัดไปก็ได้


Password to open :

Password to modify :


เมื่อทำการใส่รหัส

📷


จากนั้นระบบจะให้ confirm password อีกครั้ง

📷


5. สำหรับตอนเปิดเราจะต้องมีรหัสผ่านในการเปิดไฟล์

📷


หรือรหัสผ่านการแก้ไข (Modify) แต่ถ้าไม่มีก็สามารถกด Read only ก็ได้ นั่นก็คืออ่านได้อย่างเดียว (แต่ก่อนที่จะเข้ามาหน้านี้ต้องผ่านรหัสการเปิดไฟล์มาก่อน)

📷


เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งรหัสไฟล์ในการเปิดไฟล์ Microsoft Word , Excel หรือ PowerPoint เป็นที่เรียบร้อย


181 views0 comments
bottom of page