top of page

ฝึกภาษาอังกฤษฟรี! บนออนไลน์ พร้อมเนื้อหาภาษาไทย!ฝึกภาษาอังกฤษฟรี! บนออนไลน์ พร้อมเนื้อหาภาษาไทย! โดย Engnow.in.th เริ่มเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐาน . Engnowเป็นพื้นที่เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาฝึกภาษาอังกฤษฟรี ให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันได้ฟรีๆ ซึ่งบทเรียนภาษาอังกฤษในเว็บนี้ ออกแบบแผนการเรียนมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง . โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักๆ คือ . - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ - แกรมม่าในภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด - บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - แรงบันดาลใจในภาษาอังกฤษ - บทความเกร็ดความรู้ ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ เพื่อจะได้ฝึกอ่าน และดูคำแปล รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษได้เลย

ทั้งนี้ยังมีวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี ซึ่งจะวัดความรู้ทั้ง 3 ด้านที่สำคัญในภาษาอังกฤษ เห็นว่าในอนาคตจะมีการวัดภาษาอังกฤษตามสายงานอื่น ๆ เช่นงานขาย งานวิศวกร เป็นต้น . แต่ละบทเรียนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบคอร์สเรียนจริงจัง แต่จะมาในรูปแบบของบทความคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ถูกแปล และถูกเล่าออกมาให้อ่านได้เข้าใจง่าย สามารถเลือกเรียน เลือกฝึก เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจได้ . สำหรับใครที่ยังเป็นมือใหหรือต้องการทบทวนความรู้ตัวเองเว็บไซต์นี้ถือว่าเหมาะมาก ๆ . สามารถเข้าไปฝึกกันได้ที่ https://www.engnow.in.th/ . . สำหรับใครที่สนใจอยากติดตามคอร์สฟรี และเนื้อสำหรับพัฒนาตัวเองทั้งหมดสามารถเข้าไป Join Group ได้ที่http://bit.ly/2Y0FfLk


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Future Trends


Comentários


bottom of page