ย่อยสิ่งดีๆ ง่ายๆ เพื่อคุณ EP 6. การนำอไจล์มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ

EP 6. การนำอไจล์มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ


- รับ Feedback ให้เร็วที่สุด เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการทำงาน

- ใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้คุณค่ามากที่สุด

- ยอมรับความจริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงได้

- มีการพัฒนากระบวนการการทำงานและระบบเดิมด้วย ไม่ใช่ทำแต่ของใหม่

- คนในทีมต้องรู้ว่าทำส่วนนี้เพื่ออะไร ไม่ใช่ทำเพราะ Guideline บอกให้ทำ

อยากรู้ว่าคุณรู้จัก Agile แค่ไหน อย่าลืมเข้าไปเรียน Agile Foundation Online ใน PeoplePlus Learning หรือ SABA Cloud ได้เลยนะคะ

89 views0 comments

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo