top of page

วิธีสั่งปริ้น Microsoft PowerPoint

วิธีสั่งปริ้น Microsoft PowerPoint


หลังจากทำแบบนำเสนอใน Microsoft PowerPoint เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสั่งปริ้นเอกสาร เพื่อนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้รับฟังการพรีเซนงานของเรา ประกอบการนำเสนอ หรือเพื่อให้จดโน้ตต่างๆ ลงในเอกสารที่ปริ้นให้


การสั่งปริ้นใน PowerPoint สามารถปริ้นได้หลายแบบขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีทั้งแบบ 1 สไลด์เต็มหน้า แบบ 2 3 4 สไลด์อยู่ในหน้าเดียวกัน หรือจะเป็นหลายๆ สไลด์และมีให้จดโน้ตลงไปด้านข้างๆ เดียว ขั้นตอนการสั่งปริ้นของแต่ละแบบใน PowerPoint มีขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เปิดเอกสาร PowerPoint ที่ต้องการปริ้น จากนั้นคลิกที่ File > แล้วเลือก Print > คลิกหัวข้อ Print Layoutขั้นตอนที่ 2 จากนั้นจะมีรูปแบบการพิมพ์แบบต่างๆ เลือกรูปแบบการพิมพ์ตามที่ต้องการ

 • Full Page Slides – เป็นการพิมพ์แบบเต็มหน้ากระดาษ

 • Notes Pages – เป็นการพิมพ์ 1 สไลด์ต่อหน้า และพิมพ์โน๊ตไว้ที่ด้านล่าง (ถ้ามี)

 • Outline – จะพิมพ์เฉพาะข้อความ และหัวข้อ โดยจะไม่มีรูปประกอบ

 • 1 Slide – เป็นการพิมพ์ 1 สไลด์ต่อ 1 แผ่น แบบไม่เต็มหน้า

 • 2 Slide – พิมพ์ 2 สไลด์ใน 1 แผ่นกระดาษ

 • 3 Slide – พิมพ์ 3 สไลด์ใน 1 แผ่น และจะมีเส้นตีให้เขียนโน๊ตที่ด้านข้างเพิ่มเติม

 • 4 Slide Horizontal – พิมพ์ 4 สไลด์ใน 1 แผ่น ซึ่งจะไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-2 และ 3-4

 • 6 Slide Horizontal – พิมพ์ 6 สไลด์ใน 1 แผ่น ซึ่งจะไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-2, 3-4 และ 5-6

 • 9 Slide Horizontal – พิมพ์ 9 สไลด์ใน 1 แผ่น ซึ่งจะไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-2-3, 4-5-6 และ 7-8-9

 • 4 Slide Vertical – พิมพ์ 4 สไลด์ใน 1 แผ่น ซึ่งจะไล่ลำดับ คือ 1-3 และ 2-4

 • 6 Slide Vertical – พิมพ์ 6 สไลด์ใน 1 แผ่น ซึ่งจะไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-4, 2-5 และ 3-6

 • 9 Slide Vertical – พิมพ์ 9 สไลด์ใน 1 แผ่น ซึ่งจะไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-4-7, 2-5-8 และ 3-6-9
41,488 views0 comments

Comments


bottom of page