top of page

5 สิ่งที่จะทำให้แผนกลยุทธ์ เกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่แค่ในสไลด์สวยๆ

Updated: Jan 21, 2021

เมื่อพูดถึงการวางแผนกลยุทธ์ ส่วนใหญ่เราจะเห็นคนพูดมากกว่าทำให้เกิดจริง แต่จะทำแผนให้สำเร็จได้นั้น สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ ต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ยอมถอย และต่อเนื่อง (Ruthless Consistency)

องค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้เวลากันเยอะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แต่หลังจากทำแผนเสร็จแล้วในการลงมือทำให้เกิดขึ้นมักจะไม่ค่อยเห็นความมุ่งมั่นเท่าไหร่นัก


จากข้อมูลที่เราได้เห็นกันว่าองค์กร 70% มักจะล้มเหลวในการลงมือทำให้แผนกลยุทธ์นั้นเกิดขึ้นจริง


จากตำรา หรือประสบการณ์จริงๆ จากผู้บริหารหลายๆ ท่านทีมงานได้สรุปสิ่งสำคัญหลักๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำให้แผนกลยุทธ์ นั้นเกิดขึ้นได้จริง โดยมี 5 เรื่องที่ควรทำเพื่อให้สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เกิดเป็นผลลัพธ์ได้ คือ


1. ต้องจริงจัง จริงใจ และสื่อสารชัดเจน และให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ (The Truth and Priority)


คุณต้องชัดเจนว่าตอนนี้องค์กรคุณ อยู่ตรงจุดไหน ดี หรือ ไม่ดีแค่ไหน เพื่อที่คุณจะสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้เหมาะสม ที่สุด และ ที่สำคัญคุณต้องมีความมุ่งมั่นเต็มที่กับการทำให้เกิดจริง


ความชัดเจนนั้นจะรวมไปถึง การสื่อสารกับทีมของคุณ ความจริงอีกประการหนึ่งก็คือการส่งข้อความแบบกลางๆ แบบกลัวว่าทีมจะตกใจกลัวกับสถานการณ์ ไปยังทีมของคุณนั้นจะทำลายทุกอย่างที่คุณพยายามจะสร้างเลย เพราะทีมจะไม่รู้สึกถึงความจำเป็น หรือความสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หลายๆที่ มักจะเริ่มวางแผน จัดลำดับความสำคัญ แต่พอจัดเสร็จ วันรุ่งขึ้นก็มีงานใหม่ ของสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ หากเป็นเช่นนี้ทีมของคุณก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง


2. ลงมือทำโดยเน้นทำเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทำเป็นครั้งๆตามแผนกลยุทธ์และจบไป (The change process)


การลงมือดำเนินการต้องมองเป็นกระบวนการ โดยมีระบบต่างๆรองรับ เพราะสิ่งที่เราต้องทำจะเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่อง แทนที่จะเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ กระบวนการต้องไม่เพียง แต่มุ่งเน้นที่ "อะไร" แต่ยังรวมถึง "วิธีการ" ด้วย สิ่งนี้ต้องรวมถึงเมตริกและการติดตามพร้อมระบบและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการปรับใหม่และทำซ้ำตามที่กำหนด


กระบวนการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณและทีมมีโครงสร้างสำหรับการดำเนินการและลด ละ เลิกกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า เพื่อเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญๆ และตรงกับแผนกลยุทธ์


3. สร้างสภาพแวดล้อมและจัดเตรียมทีมให้ประสบความสำเร็จ (The Environment)


การดำเนินกลยุทธ์จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ทุกคนเข้าร่วมด้วยจริงจัง และเอื้อต่อการทำตามกระบวนการที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ สมาชิกในทีมต้องมีส่วนร่วมและพร้อมที่จะทำงาน สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือทุกๆคน จะต้อง มองภาพเดียวกัน พร้อมทำงาน ได้รับการสนับสนุนได้ด้านต่างๆ ทั้งเครื่องมือ โค๊ช และที่สำคัญคือต้องรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ


การสื่อสารก็ควรเป็นแบบที่เน้นการมีส่วนร่วม มากกว่าที่จะเป็นการบอก เน้นการขอความเห็น มุมมอง เพื่อให้ทีมเข้าใจ และยอมรับ


4. ให้ความสำคัญกับการสรรหาและสร้างทีมที่เหมาะสม (The Team)


มองหาคนที่มีความคิดเติบโต (Growth Mindset) มากกว่าความคิดที่ตายตัว (Fixed Mindset) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ยาก


สำคัญมากที่จะต้องประเมินกระบวนการคัดเลือกคนเข้าทีมของคุณ สมาชิกในทีมที่ไม่เป็นไปตามที่ความคาดหวังจะต้องได้รับการโค้ช หรือถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนก่อนที่พวกเขาจะส่งผลทางลบให้กับทีมโดยรวม


5. แสดงให้ทีมเห็นถึงความสำคัญ (Walk the talk)


จัดสรรเวลาให้มีพอกับการให้เวลากับทีม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และตัดสินใจให้รวดเร็ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในทีมที่มีต่อแผนกลยุทธ์ที่เราวางสไว้


Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon เชื่อว่าความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อทีมคือกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน เขายอมรับว่าเขายังคงต้องขายไอเดียของเขาให้กับทีมอยู่เสมอๆ


ดูรายละเอียดจากบทความต้นฉบับได้ ที่นี่

621 views0 comments

Comments


bottom of page