แปลงข้อมูลจากแนวตั้งเป็นแนวนอนใน Excel โดยฟังก์ชัน TRANSPOSE

Updated: Jun 2, 2020

สำหรับใครที่มีข้อมูลใน Excel เยอะๆและต้องการแปลงข้อมูลจากแนวตั้งให้ข้อมูลไปอยู่แนวนอน เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นTRANSPOSE ใน Microsoft Excel เพื่อแปลงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเลย เพียงแค่ใช้สูตรให้เป็นเพราะ Excel จะเป้นเรื่องง่ายจริงๆดูเรื่องราวต้นฉบับ >

288 views0 comments

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo