top of page

ต่างชาติจัดอันดับประเทศไทย ยังไงในด้านดิจิทัล
ผลปีนี้ อเมริกา สิงคโปร์ และสวีเดนคว้า อันดับ 1-3 ไป โดย สิงคโปร์พลาดเสียแชมป์สมัยที่ 5 ให้ อเมริกาแซงไปโค้งสุดท้าย


โดยการวัดผลจะวัดว่า ประเทศไหนมีศักยภาพที่ใช้ประโยชน์ หรือใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้มากที่สุด

โดยจะมีเกณฑ์วัด 50 เกณฑ์ด้วยกันโดยหนึ่งในสามจะเป็นเรื่องของ ดาต้าการวัดจะแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความรู้ จะเป็นส่วนที่จะวัดความสามารถของประเทศที่จะเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ

2. เทคโนโลยี จะเน้นความพร้อมด้าน กฏระเบียบ นโยบาย เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

3. ความพร้อมรับอนาคต จะเป็นส่วนของการปรับตัว ความรวดเร็ว และการเชื่อมโยงของระบบ IT


ปีนี้ประเทศไทยได้อันดับ 39 โดยอันดับย้อนหลังไปสี่ปี ถือว่าปรับดีขึ้นจากเดิมอยู่อันดับ 44


จะเห็นว่าปัจจุบันเรื่องการเตรียมความพร้อม และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญมาก เรามาช่วยกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศของเราด้านดิจิทัลด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆ กันนะครับ มาเป็นพลเมืองดี​ (จิทัล) กันครับ
อ่านเพิ่มเติม


https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/

154 views0 comments

Comments


bottom of page