• พลเมืองดี(จิทัล)

ทำไมหัวหน้าชอบไม่ฟังไอเดียลูกน้อง

บทความจาก Harvard Business Review เรื่อง Why Managers Ignore Employees’ Ideas ที่ได้อธิบายสาเหตุของปัญหาว่า ทำไมผู้จัดการหลายๆ คนมักไม่รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและมักจะยึดติดการทำงานของตัวเองเป็นหลักก่อนเสมอ โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ


ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก Mission To The Moon Podcast

ข้อมูล: Mission To The Moon Podcast

วันที่ 2 มกราคม 2564

79 views0 comments