top of page

กรณีศึกษา โทรศัพท์มือถือ

ใครตอนนี้ยังส่ง SMS อวยพรปีใหม่อยู่บ้าง ยกมือขึ้น ไปฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการมือถือ

222 views0 comments

Comments


bottom of page