หุ่นยนต์ เอาอีกแล้ว...

จะกระโดด


จะขึ้นลง บันไดสั่งให้ไปหยิบกาแฟ มาก็ยังได้ มาฟังคนสร้างหุ่นยนต์ เล่าเองที่มากัน... สามารถเลือก ภาษาไทย ด้วยการเลือกที่ Auto Translation ได้


©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo