• พลเมืองดี(จิทัล)

Work from Home อย่างไรให้ Super Productive

การประชุม Conference Call ที่ดีควรทำอย่างไร การสร้างความเชื่อใจสำคัญแค่ไหน การจัดสรรเวลาต้องเปลี่ยนไปไหม และจะฝึกวินัยตัวเองอย่างไรให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกขี้เกียจ


โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ และคุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน จาก SUPER PRODUCTIVE


ขอบคุณ เนื้อหา ดี ๆ จาก The Standard


ข้อมูล: Podcast Super Productive

วันที่ 18 มีนาคม 2563

57 views0 comments