"สร้างโอกาส ให้ทุกคนมีความสุข ในการค้นหา และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น"

What's on 2020

ผู้นำ

Leadership

ดิจิทัล

Center

Of

Excellence

แพลทฟอร์ม

Learning

Platform

Leadership 

 

Leadership

Leadership
Development Program

Manager Portal

Screen Shot 2563-05-18 at 08.13.47.png

ดิจิทัล Center of Excellence

 

Customer Centric Foundation

Online

2 Hours

For All

Basic Level

June 2020

Customer Centric

Basic

Online/Virtual Workshop/Virtual Coach/Community Of Practices

4-6 Weeks

For All BUs

Basic Level

March 2020

Business Data Analytics

Workshop/Project Based

4-6 Weeks

For BU's Data Champions

Intermediate Level

March 2020

Platform Business Strategy

Workshop/Project Based/Coaching

4-6 Weeks

For Digital Banking, Digital Platform related team

Intermediate Level

July 2020

Design Sprint

for Product innovation

Workshop/Project Based

1-2 Weeks

For Solution Design Team

Intermediate Level

March 2020

Design Thinking

for Innovation

Workshop/Project Based

4-6 Weeks

For Product Team

Intermediate Level

March 2020

Lean Startup

Workshop/Project Based

1-2 Weeks

For All BUs

Intermediate Level

March 2020

Lean OutLoud

Workshop/Project Based/Coaching

4-6 Weeks

For All BUs

Intermediate Level

 

Digital Learning Platform

SCB only

SABA Cloud

Screen Shot 2563-05-17 at 19.35.25.png

PlayStory

Screen Shot 2563-05-17 at 19.50.46.png

Public

New logo พลเมืองดี-03.png
  • Facebook
  • YouTube