ทิศทางกลยุทธ์
จะสร้างธุรกิจให้เติบโต 10 เท่าได้อย่างไร?
ทิศทางธุรกิจ 2020
รู้จักกับ MTP และ Moonshot
บริหารจัดการ กลยุทธ์ด้วย OKRs

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo