ดิจิทัล 101 

Digital Awareness - เส้นทางประชาชน

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับโลกดิจิทัล เข้าใจผลกระทบต่อตัวเรา และองค์กร

From:

ฟรี

Coding 101

Digital Residence - เส้นทางประชาชน

เขียนโปรแกรไม่ยากอย่างที่คิด มารู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมกับ BNK48 กัน

From:

ฟรี

Data Science

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Here's an introduction to the basics of data science, a deep knowledge discovery through data inference and exploration.

From:

ฟรี

Internet of Things

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Here's an introduction to the internet of things. Take a look at how deeply the internet impacts our lives.

From:

$$

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Blockchain is an exciting new technology that is redefining how we store, update, and move data. Learn about the blockchain and the implications of decentralized, encrypted data storage for business and society, in this course with Dr. Jonathan Reichental. He begins by explaining exactly how the blockchain works, including the concepts of cryptography, mining, distribution, and smart contracts. 

From:

$$

Get Ahead In Data Science

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

After you establish the general skills needed to work with data science projects, you’re ready to advance your skill set. Develop competency in the must-have area of statistics, as well as a well-rounded knowledge of data mining, data and information governance, open data, and the blockchain.

From:

$$

Become an AI and Machine Learning Specialist, Part II

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Branch out and extensively develop your knowledge of machine learning capabilities and techniques across tech platforms. In this learning path, you can begin to master natural language processing and deep learning, and take your AI and machine learning skills to the next level.

From:

$$

Become a Front-End Web Developer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Get the skills to build engaging, interactive user experiences on the web as a front-end web developer. Learn everything you need to design and develop user-facing code, and discover how to bring concepts to life on the browser canvas by combining essential graphic design and coding principles.

From:

$$

Become a Cloud Developer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Cloud computing impacts all careers, and an awareness of the opportunities associated with this emerging field is critical. From backup and storage to PAAS, SAAS, microservices, and web services, get the essential knowledge and skills you need for a career in cloud development.

From:

$$

Advance Your Skills as a User Experience Researcher

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Design effective user experiences by building a solid workflow and developing a deep understanding of your goals and target audience. From user experience research fundamentals to design thinking, this learning path will give you the tools you need for sharpening your UX research and strategy skills.

From:

$$

Become a Business Analyst

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

In this learning path, you can learn all the skills to gather, document, and analyze business needs and requirements and become a successful business analyst.

From:

$$

Become an Online Marketing Manager

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Online marketing managers play a crucial role in developing and implementing an organization's digital marketing strategy. Learn the vital skills and tactical know-how to begin to develop and implement a strategy that can help take your organization to the next level.

From:

$$

Stay Competitive Using Design Thinking

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Design thinking involves strategies and systems that improve and refine the design process. It drives innovation across industries—from hospitals to oil companies, from non-profits to schools. Get ready to explore the basic tenets of design thinking and learn how to benefit from it.

From:

$$

Digital Transformation for "Tech" Leaders

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Technology leaders need to be familiar with the technologies that will drive their digital transformation. This learning path introduces these technologies to those responsible for driving their tech strategy. Topics include cloud computing, big data and data science, machine learning and artificial intelligence, blockchain, the Internet of Things, software project management, and security policies. 

From:

$$

ดิจิทัล 101 Plus (Beta)

Digital Awareness - เส้นทางประชาชน

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับโลกดิจิทัล เข้าใจผลกระทบต่อตัวเรา และองค์กร เวอร์ชั่นนี้ เรียนผ่านระบบ การเรียนรู้แบบใหม่ 

From:

ฟรี

Big Data Special

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

เรียนรู้ จากกูรู จากงาน Digital Thailand Big Bang 2018

From:

ฟรี

Agile Development

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

The agile development concept is used to develop software methodology, manage projects and reach the customer faster. Here's an introduction to it.

From:

ฟรี

Web Development

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Let's begin with an introduction to web development to get you started with building your own web site.

From:

ฟรี

Become a Data Analytics Specialist

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Get a thorough grounding in the concepts and skills needed for data analytics, including statistics, financial forecasting, data mining, predictive analytics, and meta-analysis.

From:

$$

Become a Data Engineer: Mastering the Concepts

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Build extensive data engineering and DevOps skills as you learn essential concepts. With this learning path, master the tools of the trade and how to apply them in real-world data project environments and platforms.

From:

$$

Become an Android Mobile App Developer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Get the skills you need to build Android mobile applications and discover the tools you can use, including Android Studio. Learn how to develop a basic app, store data, talk to your end user, connect to web services, and distribute your first mobile app.

From:

$$

Become a Web Developer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Kick-start your career building powerful and attractive apps and sites. This learning path will provide you with the foundational skills you need to begin mastering the core technologies to become a web developer, from HTML and CSS to JavaScript and much more!

From:

$$

Become a DevOps Engineer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Are you a developer needing to practice continuous delivery? Do you need to build your automation skills? There are many paths to the profession of DevOps engineer. Get the skills and mindset needed to adopt DevOps in your organization, and get up to speed with tools and processes like continuous delivery, infrastructure automation, and containerization, as well as lean and agile approaches.

From:

$$

Become an Agile Project Manager

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Deliver projects with the highest level of performance and quality as an agile project manager. This path will help you build a solid foundation in leading and motivating agile project teams, from developing user stories and agile charts to driving productive meetings.

From:

$$

Become a Digital Marketer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Use your analytical and tactical skills to help grow and develop new opportunities for businesses as a digital marketer. From marketing plans and content strategy to lead generation and SEO, this path guides you through the best practices and principles of digital marketing.

From:

$$

Become a Social Media Marketer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Social media marketers are an organization's direct connection to a consumer. Social media has dramatically altered marketing by allowing businesses to authentically engage with their customers. In this learning path, discover how to leverage social media in your overall marketing strategy, and learn best practices for helping you successfully connect with consumers.

From:

$$

Digital Transformation in Practice

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Digital transformation requires organizational and individual mindset shifts, and it invites us to work and collaborate in exciting new productive ways. This learning path complements the learning paths, highlighting key ways to collaborate and communicate in the modern workplace.

From:

$$

บล็อกเชน 101

Digital Awareness - เส้นทางประชาชน

รู้จักกับ คำว่า บล็อกเชน บิทคอยน์ และการใช้งาน

From:

ฟรี

Become a product manager

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

The most complete course available on Product Management. 13+ hours of videos, activities, interviews, & more

From:

$$

Online Digital Marketing

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Learn how to promote your business effectively online and develop a targeted online marketing strategy that engages potential customers throughout the digital landscape. ...

From:

$$

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

We're on the precipice of a radical and disruptive new way of conducting all manner of transactions over the Internet. While still in its infancy, blockchain technology demands attention. In this introductory-level course, learn what blockchain is and what it might mean to you. The course is primarily non-technical by design, intended for those working in business leadership positions, data science, and IT management.

From:

$$

Become a Data Scientist

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Whether you're working in IT or simply have an interest in entering the exciting field, this learning path will support you in developing a career in data science. Learn about the fundamental stages of data science work, from Statistics and Systems Engineering to Data Mining and Machine Learning.

From:

$$

Become an AI and Machine Learning Specialist: Part I

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

AI and machine learning are the new frontiers of technology. Build a foundational conceptual understanding of AI and machine learning, and acquire the fundamental data science skills involved in developing algorithms.

From:

$$

Become an iOS 11 App Developer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Discover the essential tools, language, and knowledge you need to build and develop iOS 11 apps—from the basics of developing for iOS using Swift and Xcode to the final review, testing, and release of your app.

From:

$$

Become a Web Designer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Today's web designer balances clear, concise design skills alongside a strong foundational background in the technology of the web. Our tutorials cover the skills you need to design rich, engaging websites and applications that look beautiful on both desktop and mobile devices.

From:

$$

Become a User Experience Designer

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

A modern user experience designer understands modern design concepts. They also have the research and analysis skills to design effective, compelling digital experiences across different mobile platforms, the web, and the Internet of things. This path will help you build the foundation for a solid career in UX design.

From:

$$

Become a Business Intelligence Specialist

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Establish a conceptual understanding of business intelligence (BI) and analytics, and acquire practical, tool-based skills. This learning path covers everything from Microsoft Power BI and IBM Crystal Reports to Looker, Tableau, and Google Analytics.

From:

$$

Become a Digital Advertising Specialist

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Digital marketing has become an essential part of every company's business plan. Starting with the basics, moving on to growth strategy, and ending with more technical subjects, this learning path helps set you on the course for a career as a digital advertising specialist.

From:

$$

Become a Design Business Owner

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Ready to strike out on your own as a freelance designer, or build your own design studio from the ground up? This path will provide you with essential information, expert insights, and inspiration for running a design business.

From:

$$

Digital Transformation for Leaders

Digital Native - เส้นทางมืออาชีพ

Digital transformation is an ongoing force in business today. But what is it exactly and how can leaders navigate it? In this learning path, business leaders can understand the larger context for this massive change and strategy effort, begin to see where there company lies along the continuum, and discover how best to navigate through the complex terrain long term. This path complements the learning paths, highlighting what leaders need to know and consider as they evolve their strategy.

From:

$$

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo