ประสบการณ์ติดโควิด ที่ปารีส รักษาตัวเอง 4 อาทิตย์

คาดการณ์

โควิดหนักแค่ไหน

การคาดการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมแนะนำ “Social Distancing” และ “Shelter in Place” อย่างไรจึงจะปลอดภัย วิธีการทำงานโดยแยกเป็นทีมและการ Work from Home เพื่อรับมือ COVID-19

Mahidol University