มณี อคาดามี่

powered by พลเมืองดีจิทัล

วันนี้คุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?

การบริหาร ธุรกิจ

การบริหารงานปฏิบัติการ

การทำงานแบบอไจล์

ความรู้ ดิจิทัลพื้นฐาน

ความรู้ เฉพาะอุตสาหกรรม

บริการ

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo