top of page

ทักษะดิจิทัลมันต้องมี! สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจับมือรัฐ-เอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม Digital Skill

บทความโดย: Jenpasit มิถุนายน 24, 2019depa ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม Digital Skill ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งส่งเสริมการสร้างกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ตลอดจนสร้างระบบนิเวศในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยเปิดเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนทำงานที่สามารถพัฒนาทักษะดิจิทัล พร้อมติดตามตำแหน่งงาน (Job Matching) ในแวดวงไอที รวมถึงข่าวสารและอีเวนต์เพื่อคนดิจิทัล


การร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ www.DigitalSkill.org เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล และกระตุ้นความสนใจทักษะดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ และเพื่อให้บริการความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะด้านที่มีความต้องการสูงแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีการดำเนินงานและให้บริการแบบ Online ตั้งแต่ทักษะเบื้องต้น (Fundamental) จนถึงระดับมืออาชีพ (Professional Certification)


อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ระบุว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ

  1. เพื่อสร้างศูนย์กลางเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล

  2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในสาขาอาชีพด้านดิจิทัล ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ศึกษา และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

  4. เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้มีศักยภาพในระดับสากล


โดยในระยะแรก จะมีเนื้อหาการเรียนรู้ในทักษะด้านดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ Data Science, Internet of Things (IoT), Cyber Security หรือ Digital Literacy เป็นต้น ซึ่ง และจะพัฒนาให้ Digital Skill เป็นคอมมูนิตี้สำหรับแรงงานด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ที่สามารถพัฒนาทักษะดิจิทัล พร้อมติดตามตำแหน่งงานในแวดวงไอที


ส่วนความร่วมมือที่ชัดเจนคือ จะร่วมกับ Microsoft เพื่อนำเนื้อหาต่าง ๆ ที่ Microsoft สอนไว้มาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อลดกำแพงทางภาษาสำหรับผู้ใช้ รวมถึงจะมีการออกประกาศนียบัตร (Certificate) แล้ว และจะมีความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรอื่นต่อไป

ทางด้าน อภัยชนม์ ปุณโณภาส นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากนับแสนคน ซึ่งบุคลากรดิจิทัลในบ้านเรายังขาดแคลนอีกมาก ดังนั้นการสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นระบบเปิด จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับทักษะกำลังคนเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมในอนาคตโดยคาดหวังว่าโครงการ Digital Skill จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล รวมถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อเป็นศูนย์รวมการแบ่งปันความรู้ ตลอดจนสร้างโอกาสในการทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


ท่านสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ฟรีได้ที่ > http://bit.ly/2FPPfMC222 views0 comments

Commentaires


bottom of page