• พลเมืองดี(จิทัล)

5 Minutes in Empathy

การเข้าใจลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบการบริการ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อที่จะนำไปสู่การนำเสนอ Solution ที่ตรงใจลูกค้า

ติดตามได้จาก 5 Minutes in Design Thinking : Empathy 01

หรือเรียนรู้ฉบับเต็ม ได้จาก Online Learning เร็วๆนี้


©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo