top of page

P80 เครื่องบินขับไล่ สร้างได้ใน 143 วัน

เรื่องราวที่น่าทึ่งของ บริษัท Lockheed Martin ที่เราต้องถามว่าแบบนี้เรียกว่า Agile หรือเปล่า
ในปี 1943 ทีมงานที่ชื่อว่า "Skunk Works" ของบริษัท Lockheed Martin เป็นทีมที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกา ที่สามารถสร้างเครื่องขับไล่ (P-80) ภายใน 143 วัน. นาย Kelly Johnson นักวิศวกรหนุ่มนิสัยประหลาด ได้ใช้คนเพียง 10-25% จากจำนวนคนที่ปกติใช้ในสร้างเครื่องบิน และทำงานกันจากเต็นท์โรงละครสัตว์ เพราะว่าไม่มีที่เหลือว่าง


เมื่อเขาทำสำเร็จเขาได้เขียนกฏ 14 ข้อ ขึ้นมา


1. ผู้จัดการทีม The Skunk Works® ต้องได้รับสิทธิ์ในการควบคุม จัดการทุกอย่างของโปรแกรม และต้องรายงานต่อ ประธานกลุ่ม หรือสูงกว่า

2. ทีมต้องเล็กแต่คัดมาเฉพาะสายแข็ง และต้องมาจากในทั้งสองฝั่งคือ ทหาร และอุตสาหกรรม (Military & Industry)

3. จำนวนของคนที่จะมาเกี่ยวข้องในโครงการต้องจำกัด และใช้เฉพาะคนที่คัดสรรเป็นอย่างดี แต่จำนวนน้อย (10%-25% เปรียบเทียบกับจำนวนคนในระบบปกติ)

4. ต้องมีระบบการออกแบบ และการจัดการเรื่องการออกของ ต้องเรียบง่ายที่สุด และมีความยืดหยุ่นที่สูงมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

5. รายงานที่ต้องใช้ต้องน้อยที่สุด แต่งานสำคัญๆต้องมีการบันทึกกันอย่างละเอียด

6. ต้องมีการตรวจสอบต้นทุนทุกเดือน ซึ่งจะต้องดูทั้งว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าไหร่ และดูภาพรวมต้นทุนของโครงการ และต้นทนุทั้งหมดที่จะเกิดเมื่อโครงการสำเร็จ

7. สำหรับทีมงานจากภายนอก (Contractor) ก็ต้องเป็นทีมงานที่ถูกส่งมาทำงานเต็มเวลาในโครงการ และต้องทำงานมากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และรูปแบบการจัดซื้อ จัดจ้างก็ต้องดีกว่ารูปแบบของที่กองทัพใช้อยู่

8. ระบบการตรวจสอบที่ปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติจาก กองทัพอากาศ และกองทัพบก ที่ทีม Skunk Works ใช้อยู่ควรจะถูกนำไปใช้ในโครงการใหม่ ส่วนการตรวจสอบปกติให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดกลับไปที่ ผู้รับเหมา (Subcontractors และ Vendors) อย่าทำอะไรที่ซ้ำซ้อน

9. ผู้รับเหมาต้องได้รับการมอบหมาย และสิทธิ์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างการบิน และเขาต้องสามารถทดสอบมันในช่วงแรกๆ ถ้าเขาไม่ทำ เขาจะเสียความสามารถในการออกแบบส่วนอื่นๆอย่างรวดเร็ว

10. สเปคต่างๆ ต้องมีการตกลงกัน และระบุกันแต่เนิ่นๆ โดยแนวปฏิบัติของทีม Skunk Works จะมีการกำหนดส่วนที่จะระบุถึงสเปคต่างๆที่สำคัญของกองทัพ ที่จะไม่ได้รับการรับรอง และเหตุผลอย่างชัดเจน

11. การให้เงินทุนกับโครงการต้องตรงเวลา เพราะผู้รับเหมาจะไม่ต้องไปหาเงินมาสนับสนุนโครงการก่อน 12. สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่า กองทัพ และผู้รับเหมา มีการทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นในแต่ละวัน ซึ่งจะตัดประเด็นความเข้าใจผิด และเรื่องส่วนตัวให้น้อยที่สุด

13. จะต้องจำกัดการเข้าถึงของคนนอกโครงการให้มากที่สุด

14. เพราะเราเลือกคนที่น้อยลงในส่วนวิศวกรรม และส่วนอื่นๆ การจ่ายผลตอบแทนต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย แต่ไม่ควรใช้การให้ผลตอบแทนโดยนับจากจำนวนของทีมภายใต้การดูแล


อ่านของจริงได้ที่ https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/business-areas/aeronautics/skunkworks/kelly-14-rules.html

1,510 views0 comments

Commenti


bottom of page