ล้อมวงเล่า ตอน Big Data




ควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่กับโลกที่ใช้ Big Data เป็นเครื่องมือ ? ในอนาคตกลุ่มอาชีพไหน ? ที่จะถูก Disrupt จาก Big Data องค์กร ภาคธุรกิจจะใช้ Big Data ช่วยในการทำงานได้อย่างไร ? และในฐานะบุคคลทั่วไปจะใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างไรบ้าง ?





31 views

©2018 by ทีมงานพลเมืองดี(จิทัล) . 

  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook Page พลเมืองดี
  • YouTube
  • blockdit
  • CareThaiBiz Logo