top of page

มาดูกันว่ารถไฟเหาะ Google เป็นอย่างไร ที่งาน CES 2019 งานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาลองนั่งรถไฟเหาะ Google กัน


CNBC เล่าประสบการณ์การนั่งรถไฟเหาะ Google กันครับ
51 views0 comments

Comments


bottom of page