ที่สุดแห่งปี 2018 จาก Google

Updated: Jan 1, 2019

อะไรทำให้คนดูเพิ่มจากปีก่อน 40 ล้านวิวที่สุดแห่งปี 2018

Published on Dec 12, 2018 64 ล้านวิวที่สุดแห่งปี 2017

Published on Dec 12, 2017 - 18.9 ล้านวิวที่สุดแห่งปี 2016

Published on Dec 14, 2016 16 ล้านวิว

ที่สุดแห่งปี 2015

Published on Dec 15, 2015 10 ล้านวิวที่สุดแห่งปี 2014

Published on Dec 15, 2014 35 ล้านวิว107 views0 comments