top of page

คุณนายออมเดอะซีรีส์


  • สื่อในเรื่องการวางแผนการเงิน การออม เป้าหมาย การบริหารหนี้สิน

  • มีเทคนิคในการสื่อออกตามการใช้ชีวิตประจำวัน ในเรื่องใกล้ ๆ ตัว

  • 2 ซีรีย์นี้ไม่มีความต่างกัน เป็นการทำเสริมเพื่อต่อยอดวินัยการใช้เงิน


คุณนายออมเดอะซีรีส์ 1


จุดเริ่มต้นคุณนายออม (5.54) ตอน “ด้านมือของชีวิตเซเลบ” :สอนให้รู้จักการวางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือน (5.18) ตอน “ช็อตซินโดรม”:สอนให้รู้จักการมีเป้าหมายเรื่องการเงิน (7.23) ตอน “ไวรัสเลื่อนลอย” :สอนเทคนิคการจัดการหนี้ (5.47) ตอน “ออมปลดหนี้”:สอนการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (5.27) ตอน “ มาเร็วไป” :สอนการเตรียมรับมือกับวัยเกษียณ (6.48) ตอน “ศึกสาวโสด” :คุณนายออมเดอะซีรีส์ 2


สอนเทคนิคบริหารเงินสำหรับคนทำธุรกิจ (8.00) ตอน “ คาถากันเจ๊ง” :สอนวีธีป้องกันโจรออนไลน์ ที่ใช้อีเมล เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างชื่อธนาคาร (8.17)

ตอน “ ปล้นล่องหน” :สอนตรวจสุขภาพทางการเงิน (7.01) ตอน “ สูตรลดคอเลสเตอรอลทางการเงิน” :สอนหลักการลงทุนอย่างมีวินัย (7.03) ตอน “เฮือกสุดท้าย”:สอนวางแผนการเงินในชีวิตคู่ (8.38) ตอน “แต่งงานกันมั๊ย”:สอนเทคนิคการกู้ ถ้าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (7.12) ตอน “ กู้สู้ฝัน” :แนะนำการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลกับเรืองเงิน (7.43) ตอน “อิสรภาพทางการเงิน”:เป็นฟรีแลนซ์ต้องดูแลเรื่องเงินให้ชัวร์ (7.56) ตอน “คัมภีร์ฟรีแลนซ์” :สอนเรื่องการสานฝันในวัยเรียน(8.32) ตอน”เฟรชชี่ล่าฝัน” :สอนความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน (10.27)

ตอน "รีเซ็ตความเข้าใจเรื่องการเงิน”:
400 views0 comments

Commentaires


bottom of page