top of page

วิธีใช้ text shortcut บนเว็บไซต์ Google Docs สร้างคำที่พิมพ์บ่อยช่วยให้พิมพ์รวดเร็วขึ้น

Updated: Jun 2, 2020

วิธีใช้ text shortcut สร้างคำที่พิมพ์บ่อย หากพบช่องที่ต้องพิมพ์ยาวๆจะช่วยให้พิมพ์สั้นลง ใช้เวลาน้อยลง Text shortcut บนเว็บไซต์ Google Docs สามารถใช้ช่วยในการพิมพ์ได้Yorumlar


bottom of page